МВР

ОД Монтана

 

община Вълчедръм - гр. Вълчедръм

гр. Вълчедръм, с.Ботево, с.Бъзовец, с.Горни Цибър, с.Долни Цибър, с.Златия, с.Игнатово, с.Мокреш, с.Разград, с.Септемврийци, с.Черни връх

 
  dobromir_chernev
 

полицейски инспектор
 Добромир Георгиев Чернев
младши полицейски инспектор
Захари Венков
Обслужван район:
Адрес на приемната:

гр. Вълчедръм и прилежащото землище
гр. Вълчедръм, ул."България" № 18-20
Приемно време: Понеделник от 09.00ч. до 11.00ч.
Сряда от 09.00 ч. до 11.00 ч.
Четвъртък от 09.00 ч. до 11.00 ч.
Петък от 09.00 ч. до 11.00 ч.
Телефони за връзка: 09744 / 23 60
с РУ Лом: 0971 / 66 225
и тел.112