МВР

ОД Монтана

 

град Лом - І район

І  районІІ  район, ІІІ  район, ІV район

 

  

  Полицейски инспектор
  Аспарух Димитров Ангелов


 първи микрорайон - обхваща територията в гр. Лом с граници: на север - ул. "Каблешков"; от изток - ул. "Д. Гинин", ул. "Борил", ул. "Кубадин", ул. "Цар Петър", ул. "Ал. Константинов", ул. "Шести Септември", ул. "Незабравка", от юг - ул. "Добруджа" и от запад - местността "Долни бахчи" до землището на с. Орсоя
                                        
cvetelin_cvetanov Мл. полицейски инспектор
  Цветелин Емилов Цветанов


 втори микрорайон - обхваща територия в гр. Лом с граници: на север - южно от ул. "Каблешков", ул. "Г. Кирков", ул. "Солун", на запад - източно от ул. "Д. Гинин", ул. "Борил", ул. "Кубадин", ул. "Цар Петър", ул. "Ал. Константинов",, ул. "Шести Септември", ул. "Незабравка", на юг - северно от ул. "Добруджа" и на изток - западно от ул. "Славянска", площад "Свобода" и ул. "Л. Каравелов".


lubomir_petrov  Мл. полицейски инспектор
     Любомир Йончев Петров


  трети микрорайон - обхваща територията в гр. Лом с граници: на север - южно от ул. "Цв. Тодоров", кооперативния пазар и пътя до моста на река Лом срещу сервиз "СБА", на запад - източно от ул. "Славянска", на юг - северно от ул. "Добруджа" до кръстовището с ул. "Славянска" и на изток - западния бряг на река Лом 
Обслужван район:

гр. Лом - Център
между ул. "Каблешков", ул. "Г. Кирков", ул. "Солун" и ул. "Цв. Тодоров" от север, района северно от кооперативния пазар и пътя до моста на река Лом срещу сервиз СБА; 
изток - западния бряг на река Лом
юг - ул. "Добруджа" до кръстовището с ул. "Миланези"
запад - местността "Долни Бахчи" до землището със с. Орсоя

 

Адрес на приемната: в сградата на РУ Лом, ул. "Филип Тотю" № 9
Телефони за връзка: с РУ Лом: 0971/ 66 225
и тел. 112