МВР

ОД Монтана

 

Началник отдел "Охранителна полиция"

комисар Денис Хилмиев

 Роден на 08.06.1968 г. в гр. Монтана
 Завършил ТУ София
 2004 г. - назначен като районен инспектор в ПУ с. Георги Дамяново
 2009 г. – полицейски инспектор „КОС” в група „ООР” в сектор „Охранителна полиция” в отдел „Охрана на обществения ред и превенция” в ОД МВР
 2010 г. – н-к група „Охрана на обществения ред” в отдел  „Охранителна полиция” в ОД МВР
 2010 г. – внд н-к отдел „”Охранителна полиция” в ОД МВР
 2013 г. – н-к група „Охрана на обществения ред и КОС” в отдел „Охранителна полиция”
 2014 г. – н-к сектор „Охрана на обществения ред и  териториална полиция” към отдел „Охранителна полиция”
 07.09.2015 г. – ВПД началник отдел „Охранителна полиция”
 13.01.2016 г. - началник отдел "Охранителна полиция" в ОД МВР Монтана
Отличен с 3 награди „писмена похвала” и награда „обявяване на благодарност” от директора на ОД МВР.

 

Приемeн ден: четвъртък  / 14 ч. - 16 ч. /
Телефон: 096/ 396 390