МВР

ОД Монтана

 

община Медковец - с. Медковец

с.Аспарухово, с.Медковец, с.Пишурка, с.Расово, с.Сливовик

          

младши полицейски инспектор 
Валери Николов Рангелов

Обслужван район: с. Медковец и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Медковец, ул."Майор Ванков" № 2
Приемно време: Понеделник от 14.00ч. до 17.00ч.
Сряда от 10.00ч. до 12.00ч.
Телефони за връзка: 09727 / 23 27
с РУ Лом: 0971 / 66 225
и тел. 112