МВР

ОД Монтана

 
 Проект на тема "Подобряване на координацията и диалога между полицията и ромската общност за насърчаване дейността на полицията в близост до обществото, превенция и противодействие на радикализацията, агресивния екстремизъм и речта на омразата", финансиран по програма "Вътрешни работи" на Норвежкия финансов механизъм 2014 г. - 2021 г. (НФМ)

Комуникационен план

Информация за проекта