МВР

ОД Монтана

 

Зам.-директор, началник отдел "Криминална полиция"

комисар Димитър Мишонов

d_mishonov_01[1] Роден на 16.12.1980 г. в гр. Враца
 Завършил АМВР, бакалавър по специалността "Противодействие на  престъпността и опазване на обществения ред” 
 2003 г. - назначен като районен инспектор в РУ Враца 
 2004 г. - разузнавач в "Криминална полиция” в РУ Враца“
 2012 г. – 2016 г. - оперативен работник в сектор "БОП"-Враца и експерт в  ТДНС-Враца
 2016 г. – началник група „Криминална полиция” в РУ Вършец и впд н-к РУ Вършец
 05.05.2017 г. – началник РУ Вършец
 16.10.2019 г. - зам. директор на ОДМВР Монтана, н-к отдел "Криминална полиция"

Отличен със 7 награди от преките си ръководители – 4 „писмени похвали”, 1 „обявяване на благодарност и 2 колективни парични награди  

 Примен ден: сряда  / 14,00 ч. - 16,00 ч./
Тел. - 096/ 396 230