МВР

ОД Монтана

 

Началник отдел "Разследване"

комисар Анна Янкова

 
 Родена на 06.03.1978 г. в гр. Монтана
 Завършила ПУ "Паисий Хилендарски" - магистър юрист
 2004 г. - назначена като дознател в РПУ Монтана
 2008 г. - ст. дознател в ОД МВР Монтана
 2009 г. - внд гл. разследващ полицай в ОД МВР Монтана
 2010 г. - гл. разследващ полицай в ОД МВР Монтана
 2011 г. - внд гл. разследващ полицай, началник отдел "Досъдебно производство" в ОД МВР Монтана
 2014 г. - гл. разследващ полицай, началник отдел "Разследване" в ОД МВР Монтана
 С 3 награди от преките ръководители за показани високи професионални резултати в служебната дейност.
 
Приемен ден: четвъртък / 14 ч. - 16 ч. /  
Телефон: 096/ 396 344