МВР

ОД Монтана

 

РС „ПБЗН” - Монтана

 

Началото на противопожарното дело в Монтана е поставено на 19 юли 1897 г. с Протокол №30 на Фердинандския градски общински съвет. С него се създава първата пожарна команда.
В момента Районната служба “Пожарна безопасност и защита на населението” - гр. Монтана обслужва 4 общини - Монтана, Георги Дамяново, Чипровци и Бойчиновци, обхващащи 3 града и 47 села с население от 80 410 души. Площта на обслужваната територия е 4 552 кв.м., 457 000 дка - горски фонд и 280 110 дка - земеделски територии.
РСПБЗН - Монтана разполага с една базова служба - в гр. Монтана и противопожарен участък в с. Гаврил Геново, община Георги Дамяново.

 

 

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – гр. Монтана
адрес: гр. Монтана, ул. "Искър" №24 
дежурен - тел. 160; (096) 396 464
E-mail:  [email protected]


Началник: