МВР

ОД Монтана

 

РС „ПБЗН” - Лом

 

Пожарното дело в град Лом се заражда веднага след Освобождението през 1878 г. със създаването на доброволна толумбаджийска тайфа, която участва в гасенето на пожари в града. На 24 юни 1879 г. градският съвет взема решение да създадe пожарна команда и да закупи помпа, канджи, въжета и друго оборудване за гасене на пожари. В този период са назначени и първите щатни пожарникари със заплата от 50 франка. По това време в страната няма документ или закон, който да урежда противопожарната охрана на държавно ниво. Това прави Ломската пожарна команда уникална. Тя е една от първите в страната.

Дейността на ломската противопожарната служба се осъществява от една Районна служба - в гр. Лом и два Противопожарни участъка - в гр. Вълчедръм и в гр. Брусарци.
РУ ”ПБЗН” - Лом, като обслужва 5 общини:
Община Лом – с население от 34 455 души и територия от 324 км2, община Вълчедръм – 12 674 души и територия 437,2 км2 , община Брусарци – 6 100 души и територия 194,6 км2, община Медковец – 5 100 души  и територия 191 км2, община Якимово – 6 731 души територия 214,5 км2.

 

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – гр. Лом
адрес: гр. Лом, ул. "Христо Ботев" №9 
дежурен - тел. 160;  тел: (0971) 66 304,
e-mail: [email protected]  

Началник:

Противопожарен участък – гр. Брусарци
тел: (09783) 20 03

Противопожарен участък – гр. Вълчедръм
Тел: (09744)22 86


 

Противопожарна кула-наблюдателница
 

В продължение на 125г. Пожарникарската кула-наблюдателница пази силния и боен дух на ломския пожарникар. И днес тя стои гордо извисена в двора на РС ”ПБС” - Лом, но вече като архитектурен паметник на културата. В нея се съхраняват множество свидетелства и музейни експонати, които всеки посетител може да докосне, види или заснеме.