МВР

ОД Монтана

 

РУ на МВР - Монтана

 

Районното управление на МВР - гр. Монтана обслужва 4 общини - Монтана, Бойчиновци, Чипровци и Георги Дамяново с обща територия от 1568 кв. км и население от 83 626 жители, разпределени в 3 града - Монтана, Чипровци и Бойчиновци и 57 съставни села. Общата дължина на пътната мрежа обхваща 361 км. От тях 52 км са от Главен път Е 79, който е част от Европейски коридор №10, свързващ Гърция и Турция със Западна Европа. Областният град Монтана е разположен на тази пътна отсечка и е възлов кръстопът между градовете Видин, Враца и столицата София.
Цялостната дейност на РУ на МВР - Монтана се осъществява на територията на община Монтана, както и от 4 полицейски участъци на територията на общините Монтана, Бойчиновци, Чипровци и Г. Дамяново.

 

 

Началник:

За контакт: 112

                  096 301 604

е-mail:  [email protected]                 

Работно време на РУ - Монтана: от 08:30 ч. до 17:30 ч.