МВР

СДВР

 

19 окт 2020

Предприети мерки по издаване на български лични документи

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от СДВР, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи с платена такса за обикновена или бърза услуга във всяко едно от звената БДС от 01 РУ до 09 РУ на територията на столицата.

Заявления за издаване на документи, с внесена такса за експресна услуга, се подават в отдел „Български документи за самоличност” - СДВР (гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48).

М
ярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена БДС, както и е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.           

Готовите лични документи се получават в звеното БДС на СДВР, където е подадено заявлението.

След направен анализ на натовареността на звената „Български документи за самоличност”, удълженото работно време е изтеглено в сутрешните часове, а именно от 7.00 до 17.30 ч. - информира Стоянка Бумбарова, началник сектор в отдел „Български документи за самоличност” в СДВР.

Както вече бе съобщено, статистиката отчита ръст на желаещите да подновят своите лични документи, което налага и въвеждането на по-гъвкава организация на работа. След обучение, в обслужването на гражданите ще се включат и допълнително назначени служители, които да подпомогнат работата при засилване на потока. В случай че след попълване на състава са възможни други промени, гражданите ще бъдат своевременно осведомени.

Работно време на всички звена БДС в районните управления на територията на София и на Дирекция „Български документи за самоличност” в делнични дни:

От 7.00 до 17.30 ч. без обедна почивка и единично прекъсване на работа в интервала 13.00 - 13.30 ч. за дезинфекция с оглед спазване на противоепидемичните мерки.

График на дежурните звена БДС при СДВР за съботните дни през месец октомври 2020 г., с работно време от 8:30 ч. до 14:30 ч.:

Всяка събота - Отдел БДС - СДВР, на адрес: бул. Княгиня Мария Луиза № 48, с прием на заявления за издаване на БЛД - лични карти и паспорти с такса за експресна и обикновена услуга;

3 октомври – Първо и Четвърто РУ;

10 октомври – Второ и Седмо РУ;

17 октомври – Трето и Пето РУ;

24 октомври – Шесто и Осмо РУ;

31 октомври – Девето и Първо РУ.


В тази връзка Ви предоставяме информация за натовареността по РУ, както следва:

Столични полицаи изнесоха открит урок по пътна безопасност за деца от район „Искър”

Открит урок „Аз пресичам безопасно”, иницииран от кмета на район „Искър” Ивайло Цеков, се проведе на специализирана площадка в ж.к. „Дружба-1”. Столични пътни полицаи се срещнаха с първокласници от 108 ОУ „Никола Беловеждов” и с деца от 13 детска градина „Калинка”. Във формата на игри малчуганите научиха повече за безопасното поведение на пътя, за знаците на регулировчиците и за сигналите на светофара, за пресичането на пешеходна пътека. Децата получиха светлоотразителни ключодържатели, които да закачат на раниците и чантите си, за да могат да се виждат отдалеч. Предметите бяха осигурени от Местната комисия за борба с противообществените прояви на непълнолетни и малолетни /МКБППМН/.

Истинска радост за тях бе възможността да разгледат отблизо полицейски автомобил, да влязат в него, да включат светлините и сирените.

15 окт 2020

ЗА СДВР

ОТДЕЛ "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"-СДВР

Профил на купувача