МВР

СДВР

 

Заместник-директори

 


Старши комисар Борислав Симеонов Борисов

Длъжност: заместник-директор на Столична дирекция на вътрешните работи

Роден е на 07.03.1968 г. в гр. София

Завършил е висшето си образование в СУ "Св. Климент Охридски" през 1994 г.

Постъпва в системата на МВР през 1995 г.

Преминава през следните длъжности:

Оперативен работник в 01 РУ - СДВР,

Оперативен работник в сектор "Наркотици" към отдел "Противодействие на криминалната престъпност" - СДВР,

Началник на група в сектор "Наркотици" към отдел "Противодействие на криминалната престъпност" - СДВР,

Началник на сектор "Наркотици" към отдел "Противодействие на криминалната престъпност" - СДВР,

Заместник-началник на отдел "Противодействие на престъпления с висока обществена опасност" - СДВР,

Началник на отдел "Противодействие на престъпления с висока обществена опасност" - СДВР,

Началник на отдел "Противодействие на криминалната престъпност" - СДВР.

От 23.10.2015 г. е назначен на длъжност заместник-директор на СДВР.

Преминал международен полицейски курс на обучение в Будапеща. 
2021-10-04_10-58-34-328

Старши комисар Георги Вълчинов Алексиев

Длъжност: заместник-директор на Столична дирекция на вътрешните работи

Роден е на 08.12.1972 г. в гр. София

Завършил е висшето си образование в ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Постъпва в системата на МВР през 1995 г.

Преминава през следните длъжности:

Младши полицейски инспектор в 03 РУ - СДВР,

Полицейски командир в група „Патрулно постова дейност“  към 03 РУ - СДВР,

Полицейски инспектор в група „Охрана на обществения ред“ към 03 РУ - СДВР

Началник на група „Охрана на обществения ред“ в сектор „Опазване на обществения ред и превенция" към 03 РУ - СДВР,

Началник на сектор "Охранителна полиция" към 09 РУ - СДВР,

От 01.10.2021 г. е назначен на длъжност заместник-директор на СДВР.
зам.-директор Владимир Иванов

Старши комисар Владимир Томов Иванов

Длъжност: заместник-директор на Столична дирекция на вътрешните работи

Роден е на 07.04.1973 г. в гр. София

Завършил е висшето си образование във ВВОВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново

Постъпва в системата на МВР през 1996 г.

Преминава през следните длъжности:

Полицейски командир в група МГБР „Сигма“ – ООП,

Началник на група „Охрана на главни пътища“ в сектор „Престъпления по пътищата“ – СДВР,

Полицейски инспектор в сектор „Оперативен дежурен център“ – СДВР

Началник на сектор в отдел „Оперативен дежурен център“ – СДВР

Началник на отдел „Оперативен дежурен център“ – СДВР

От 25.10.2021 г. е назначен на длъжност заместник-директор на СДВР.