МВР

СДВР

 

Отдел "Пътна полиция" - СДВР

При пътно-транспортни произшествия моля сигнализирайте
на телефони :
112, 029824901, 029824902

Телефон на "Център за градска мобилност" :
0700 13 233

 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ "

Тенчо Тенев

тел.982-3030

ЗАМ. Н-К ОТДЕЛ "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"

Любомир Костадинов

тел.982-3660

Началник Сектор 01- "Организация и контрол на пътното движение"

Николай Петров

тел.982-7293 тел.982-5660

Началник Сектор 02 - "Контрол, регулиране и осигуряване на мероприятия"

 

тел.982-3050

Началник Сектор 03 - "Административно обслужване"

 

тел.982-3178

Началник Сектор 04 - "Пътни превозни средства"

Мартин Цурински

тел.982-3285

Началник на група „ОД и АСУД”

Валентин Василев

тел.982-3515

За заверяване на проекти по организация на движението

 

982-3340

Началник група "Административно- наказателна дейност"

Гергана Борисова

тел.982-4828

група "Административно- наказателна дейност"

 

982-4945,

982-7225

 

Началник група "Отчет на водачи на МПС"

 

Белла Тасева

тел.982-2933 тел. 982-4055

Група "Отчет на водачи на МПС"

 

тел.982-7295, 982-7735,

982-2760

Началник група "Автоматизирани системи за контрол на пътното движение"

Биляна Славчева

тел.982-3680

 

Началник група "Идентификация и технически контрол"

 

Христо Петров

тел.982-5655, 982-3575,

982-3126

Началник група "Регистрация и отчет на ПС"

Галина Николова

тел.982-3433

 

Група "Регистрация и отчет на ПС"

 

 

тел.982-4420