МВР

СДВР

 

Отдел "Пътна полиция" - СДВР

При пътно-транспортни произшествия моля сигнализирайте
на телефони :
112, 029824901, 029824902

Телефон на "Център за градска мобилност" :
0700 13 233

 


ВПД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ
"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"


Тенчо Тенев

тел.
982-3030
 


ЗАМ.-НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"


Радослав Начев


тел.
982-3030


Началник Сектор 01- "Организация и контрол на пътното движение"

 

тел.
982-4894


Началник Сектор 02 - "Контрол, регулиране и осигуряване на мероприятия"

Стоимен Славев

тел.
982-3050


Началник Сектор 04 -
"Пътни превозни средства"

 
Ален Миалков

тел.
982-3285


Началник на група „ОД и АСУД”

 

тел.
982-3515


За заверяване на проекти по организация на движениетотел.
982-3340


Група "Административно- наказателна дейност"тел.
982-3460
982-2720


Група "Отчет на водачи на МПС"тел.
 982-3585 

Група "Автоматизирани системи за контрол на пътното движение"

 

тел.
982-4845
982-4849
982-2695

 

Началник група "Идентификация и технически контрол"

 

 Христо Петров

тел.
982-2545
982-3126


Началник група "Регистрация и отчет на ПС"

 

тел.
982-3433


Група "Регистрация и отчет на ПС"

 

тел.
982-4420