МВР

СДВР

 


За контакт:

СДВР                                                                       Дежурен център:

ул. "Антим I" № 5                                                  тел.:  (02) 987 77 77;    (02) 988 33 33

п. код 1303, гр. София                                         факс: (02) 982 01 63

                                                                                 При ПТП - дежурни телефони:

                                                                                                   тел.: (02) 982 49 01;    (02) 982 49 02

                                                                            

В работно време:

Директор СДВР: Старши комисар Калоян Милтенов

тел.: (02) 987 84 00

Заповед за прием на граждани и представители на организации от директора и заместник-директорите на СДВР


Зам.-директор СДВР: Старши комисар Борислав Борисов

тел.: (02) 982 02 31

  

Зам.-директор СДВР: Старши комисар Георги Алексиев

тел.: (02) 982 02 61


Зам.-директор СДВР: Старши комисар Владимир Иванов

тел.: (02) 982 07 01


електронна поща: [email protected]