МВР

СДВР

 

История на отдел "Пътна полиция"

ИСТОРИЯ НА СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА КОНТРОЛ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ

Първите писани правила за движението у нас са от миналия век.

В първия наказателен кодекс след освобождението /указ №43/ 08.02.1896г./, в раздела:"нарушения против личната безопасност и народното здраве", са включени 9 правила за охрана на сигурността на движението по пътищата и наказанията за неспазването им.

В закона за Столичната Полиция от 1907г., гл.II, чл.18, на градоначалника са предоставени следните права:"грижи се за свободното и безопасно движение из улиците и за тая цел издава наредби за файтоните, велосипедите, омнибусите и автомобилите, които циркулират из града..."

В първия правилник за движението на автомобилите в столицата, издаден на 12.03.1912 г., се съдържат основните правила за регулиране на движението и първите пет пътни знака.

По закона за администрацията и полицията от 1925г., в дирекцията на полицията към отдел "Административна полиция" е имало служба по движението.

През 1945г., със задачата за контрол върху автомобилния транспорт и осигуряване на безопасността на движението се занимава бюро за контрол на превозните средства, оръжието и взривните вещества към отдел "административна милиция" при ДНМ. Много скоро, с нарастване на автомобилният парк, се налага да се създаде специализиран орган, който да организира действен контрол и безопасност по улиците и пътищата. С указ №і- 41-3708 от 19.11.1947г., на ВНС, обн. В дв от 13.12.1947г., е утвърден закон за автомобилните съобщения в България.

През 1947г. се създава Дирекция на автомобилните съобщения към министерството на железниците, пощите и телеграфийте. Създава се и ДАИ към МВР, като контролен орган по отношение на всички автомобилни предприятия, моторни возила и водачите им.

На 01.06.1948г. се създава и подразделение ДАИ за столицата и е назначен първият началник - м-р.Петър Колев Петров. Службата се е помещавала на ъгъла на бул."Дондуков" и бул."Волгоград". Моторните превозни средства в столицата са били около 5 000 броя, толкова са били и картотекираните водачи на МПС. От катастрофи, през 1948 и 1949г. Са загивали по 4 - 5 граждани в столицата и София-окръг. ПТП с убит гражданин се считало за извънредно произшествие, от тежък характер.

През 1948 - 1949г. Не е имало случаи на ПТП с водач, употребил алкохол.

През 1950г., автомобилната инспекция се преименува в КАТ. За пет години, службата нараства и се преобразува в отдел "КАТ" при софийско управление на МВР. Съставът на отдела, съгласно утвърдената структура се състои от три отделения: квалификация, техническо и контролно. Контролните функции се изпълняват с мотоциклет с кош и мотоциклети. Към структурата на КАТ в столицата, през 1950г. се включва и дейността за регулиране на движението, която се състои от 250 девойки. Те работят на две смени, като покриват с регулировчици всички главни кръстовища в столицата. Чрез силите на РУД се обхваща регулирането на движението, контрола на пътното движение и пешеходците.

През 1955 г. на отчет в КАТ за София и областта са се водили около 1 000 автомобила и още толкова мотоциклети и мотопеди. С нарастването на автопарка се увеличават и пътно - транспортните произшествия. В структурата на отдела се въвеждат нови промени, като се създава ново отделение:"агитация и пропаганда". През този период започва да се чувства все по-осезателна нужда от организиране на движението в столицата. В края на 1964г. към КАТ, при софийско управление на МВР се създава служба "Организация на движението".

За 1964г. броят на МПС е 36 000, ПТП - 2 190, убити - 91, ранени - 670. През 1965г., МПС са 39 000, ПТП - 2 412, убитите - 110, ранените - 920.

На 05.03.1968г., с постановление № 12 на МС за подобряване безопасността на движението, ДАИ преминава отново към КАТ и се създават подразделения ДАИ-КАТ при МВР. Отдел КАТ при СГУ се обособява като управление КАТ при СГУ на МВР. През 1967 и 1968г., управление КАТ при СГУ на МВР издава специален бюлетин - "безопасно движение", с пълен анализ на ПТП. В такъв обем и конкретност, бюлетина остава единствен в историята на КАТ.

През 70-те години, започва строителството на контролно-технически пункт на кат в кв.Дървеница, с изграждането на който се усъвършенства извършването на годишните технически прегледи. През 1974г., управление КАТ при СГУ на МВР се преобразува отново в отдел. Обособяват се сектори и отделения.планират се мероприятия за ефективен контрол върху скоростта за движение и особено за ограничаване нарушенията на пешеходците. По главните булеварди се поставят първите светлоотразителни знаци.

В началото на 80-те години започва контролиране на скоростта със стационарни апарати "Мултанова", които са поставени на главните булеварди. До тогава, скоростта се е измервала последователно с хронометри и радари. В същото време, на оживените кръстовища са поставени стационарни апарати "Мултифот", с които се контролира преминаване на червен сигнал на светофарната уредба. Започва използването на нови технически средства, с които се измерва наличието на алкохол в кръвта на водачите. След 1988г. се използва алкотест "Дрегер".

През 1984г. влиза в действие автоматизирана система за регулиране на движението /АСУД/.

Първата АСУД тип "зелена вълна" е внедрена на бул."Сливница". С нея се подобрява организацията на движението по един от най-натоварените булеварди на столицата. Освен това, се въвежда гъвкаво регулиране на някои възлови кръстовища. За да се изчистят задръстванията по главните булеварди и улици, от 1988г. се въвежда телевизионен обзор на 15 от най-натоварените кръстовища на територията на София. Започва полагането на светлоотразителна маркировка по бул."Цариградско шосе".

През 1984г., влиза в действие електронно-изчислителен център на КАТ-София. Работата му заменя ръчния труд по регистрацията на МПС, отчета на водачите, ПТП и други. В началото на 90-те години и досега, продължава преоборудването на КАТ със съвременна техника. На КАТ-София се предоставят нови пилотни автомобили, патрулни коли, мотоциклети "БМВ".

През 1997г., се създава моторизирано подразделение за бързо реагиране - "Сигма",целите, на което са подпомагане на КАТ и другите служби в системата на МВР в борбата с престъпността и охраната на обществения ред. От 1998 г.моторизираното поделение "Сигма",излиза от структурата на пътната полиция.

Във връзка с увеличения обем на работа и подобряване административното обслужване на гражданите в края на 2000 година,се извърши преобразуване на структурата на органите на пътната полиция.

Пътна полиция - КАТ се обособи като самостоятелно направление към Столична Дирекция на Вътрешните Работи.

Създадоха се два сектора - пътен контрол; охрана на мероприятия и регулиране на движението в централната градска част. За улеснение на гражданите,при издаването на новите свидетелства за правоуправление на МПС,както и подмяната на новите регистрационни номера и талони,съответните служби се обединиха в нов сектор:"Административно обслужване на гражданите". За по-прецизна отчетност на регистрираните Пътно-транспортни произшествия, анализирането на причините за тях; за усъвършенстване на превантивната работа за ограничаване на детския Пътно-транспортен травматизъм и ежедневно информиране на средствата за масово осведомяване функционира и сектор"Информационно аналитична дейност".