МВР

СДВР

 

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"

Началник отдел "Пътна полиция" 

Комисар Мартин Константинов Цурински

Длъжност: Началник на отдел “Пътна полиция”

Роден в гр. Видин

Постъпва в системата на МВР през 2000 г.