МВР

ОД Силистра

 

17 май 2019

Сектор "Български документи за самоличност" ще работи и в деня на изборите за членове на Европейския парламент

Служителите ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Силистра ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за членове на Европейския парламент от Република България – 26.05.2019 г.

Служителите ще работят на:

  • 24 и 25 май 2019 г. от 08.30 ч. до 17.30 ч.
  • 26 май 2019 г. от 08.30 ч. до 19.30 ч.

В седмицата преди 26 май 2019 г. в сектор „Български документи за самоличност“ е създадена следната организация за работа с българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас:

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ù или ще бъде издадено удостоверение.
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 23 май 2019 г., по искане на гражданите, ще бъде издадено необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

  1. Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР – Силистра, РУ – Дулово или РУ- Тутракан за дните от 21 май 2019 г. до 25 май 2019 г. от 08.30 ч. до 17.30 ч. и на 26 май 2019 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.
  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на право на глас на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверенията за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинска администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 26 МАЙ 2019 Г.

 

В ОДМВР-Силистра е създадена организация за обезпечаване на реда и сигурността на предстоящите избори за членове на Европейския парламент

Сигнали за нарушения, свързани с изборния процес и съотносими към дейността на МВР, се приемат на откритата денонощна линия в МВР на тел. 982 2232 и e-mail: [email protected]

В ОДМВР-Силистра е създадена организация за гарантиране на сигурността, противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и опазване на обществения ред в периода на подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент.

Утвърден е план с разписани конкретни организационни, охранителни и превантивни задачи и срокове за тяхното изпълнение. Със заповед на директора на ОДМВР-Силистра старши комисар Юлиян Караславов е сформиран оперативен щаб, който ще ръководи силите и средствата на областната дирекция и ще координира взаимодействието с всички институции, имащи отношение към изборния процес.

Във всички изборни помещения се извършват охранителни проверки и се контролира пожарната обезопасеност, за да се избегнат излишни рискове.

Осигурена е охраната на изборните помещения, изборните материали и дейността на избирателните комисии, за които са ангажирани близо 260 служители на ОДМВР-Силистра, РД „Пожарна безопасност и защита на населението” и РД „Гранична полиция”. Същевременно са предприети мерки за ефективен контрол на пътната безопасност и въвеждане на необходимата организация на движение.

В група „Български документи за самоличност“ е създадена е организация за своевременно издаване на лични карти в дните до изборите и на удостоверения за гласуване в деня на вота, за да могат гражданите, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас. Мерки за своевременно обслужване на гражданите на Европейския съюз и издаване на удостоверения за пребиваване на територията на Република България във връзка с изборите за членове на Европейския парламент са предприети и в звено „Миграция“.

За да се гарантира свободното упражняване на избирателните права гражданите, полицейски екипи ще бъдат в готовност да реагират на всеки сигнал за престъпление или правонарушение. Сигнали за нарушения, свързани с изборния процес и съотносими към дейността на МВР, се приемат на откритата денонощна линия в МВР на тел. 982 2232, e-mail: [email protected]

13 май 2019

МВР открива денонощна линия за сигнали за нарушения, свързани с изборния процес

Подаваната информация трябва да е относима към дейността на МВР по време на изборния процес

От днес /7 май/  до 27 май 2019 г. в Министерството на вътрешните работи ще функционира денонощно открита линия на МВР (телефон 02/982 22 32 и e-mail [email protected] ) за приемане на сигнали, свързани с нарушения на изборния процес при подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.

Подаваните на откритата линия сигнали трябва  да са относими към дейността на МВР по време на изборния процес.

10 май 2019

Отборът на СУ „Васил Левски“- Главиница е областен победител в състезанието „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”

Отборът на СУ „Васил Левски“ – Главиница спечели първото място в областното ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”, което се проведе днес в Силистра. Организатор на проявата е Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”- Силистра в партньорство с ОС на БЧК и Регионалното управление на образованието.

Наред с победителите, в надпреварата участваха представителни отбори на ОУ „Христо Смирненски“ – Дулово, ОУ „Черноризец Храбър“ – село Кайнарджа, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – Силистра и ОУ „Христо Ботев“ - Алфатар, показали най-добри резултати на общинско ниво.

Отборите, състоящи се от по 4-ма ученици от VІ-VІІІ клас, първоначално трябваше да покажат нивото на теоретичната си подготовка, решавайки тест, а след това да демонстрират знанията си на практика. За целта те преминаха последователно през 5 учебни центъра с конкретни задачи за действия при земетресение, наводнение, радиоактивно замърсяване, пожар и първа долекарска помощ.

С най-голям брой точки на първо място се класира отборът на СУ „Васил Левски“ – Главиница, следван от представителите на ОУ „Христо Ботев“ - Алфатар и  „Св.св. Кирил и Методий“ – Силистра.

Като областни победители състезателите от Главиница ще продължат участие на републиканско ниво през юни в Стара Загора.

17 май 2019

ЗА ОД НА МВР Силистра

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО