МВР

ОД Силистра

 

18 окт 2018

С беседи в пенсионерските клубове продължава кампанията срещу телефонните измами на полицията в Силистра

Служители на ОДМВР-Силистра провеждат беседи за превенция на телефонните измами в пенсионерските клубове в областния град. Пред възрастните хора криминалисти и полицейски инспектори разясняват най-популярните сценарии, по които се извършват този вид престъпления. С примери от практиката си те илюстрират механизма на въвличане в заблуждение на жертвите и постигането на психологически контрол върху поведението им. Основен акцент в разговорите са препоръките за действие при попадане в подобна ситуация. Служителите на реда не пропускат да подчертаят, че полицията не взима пари от гражданите за изпълнение на служебните си задачи и да посъветват възрастните хора никога и по никакъв повод да не дават пари на непознати.

Същевременно от началото на седмицата полицейски инспектори поставят постери с информация за телефонните измами по входовете на по-големите жилищни блокове в областния град. Превантивни материали се разлепят и в пощенски клонове, търговски обекти и други места, посещавани от повече хора.

Още през април ОДМВР-Силистра стартира активна разяснителна кампания за превенция на телефонните измами. В рамките й бяха отпечатани флаери и проведени множество срещи с хора от третата възраст в градовете и в малките населени места. Идния месец кампанията продължава в Дуловския регион.

Доброволците от Детско полицейско управление гостуваха в РУ-Силистра

Доброволците от новия випуск на Детско полицейско управление в областния град днес гостуваха в РУ-Силистра. Като домакин началникът на управлението главен инспектор Траян Петров прие децата в кабинета си и накратко представи значенето на своята длъжност за ефективното функциониране на полицейската институция.

В инструктивната зала на управлението доброволците се запознаха с  различните направления на полицейската дейност, униформите, отличителните знаци и служебната карта, с която се легитимира всеки служител на реда. Темата бе представена от инспектора в Детска педагогическа стая Ирена Мърова, която отговори на многобройните въпроси на любознателните си „колеги“.

Визитата продължи в оперативната дежурна част, където децата видяха механизма на действие на единния европейски номер за спешни повиквания 112, а от дежурния служител научиха кога и как могат да потърсят помощ от полицията. В маршрута им бяха включени още научно-техническата лаборатория, помещенията за временно задържане и за оказване на полицейска закрила на малолетни и непълнолетни.

Националната програма „Детско полицейско управление“ е инициатива на Министерството на вътрешните работи. На местно ниво доброволци в нейното тазгодишно издание са петокласници от СУ „Н.Й.Вапцаров“ в Силистра.

17 окт 2018

Започва прием на заявления за регистрационен номер по избор от група СС 7001-7999, серия АР

От 18.10.2018 г. за времето от 08.30 ч. до 11.50 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч., съгласно заповед № 342з-719/24.08.2016 г. на директора на ОДМВР-Силистра, гражданите може да подават заявления за предоставяне на право на ползване на регистрационен номер по избор от наличните в сектор „Пътна полиция” при ОДМВР-Силистра – група СС от 7001 до 8000, серия АР, както следва: комбинация от цифри по чл.26, т. 3 от Тарифа № 4 на МВР –  7777; комбинация от цифри по чл.26, т. 4 от Тарифа № 4 – 7070, 7117, 7171, 7227, 7272, 7337, 7373, 6789, 7474, 7557, 7575, 7667, 7676, 7700, 7711, 7733, 7744, 7755, 7766, 7788, 7799, 7878, 7887, 7979; тип 1/2 правоъгълен + квадратен – 4040, 7007.

Заявленията се приемат в сектор „Пътна полиция” до изчерпване на номерата от списъка или до приключване на серията. Към момента не е възможно предоставяне на услугата по интернет.
Телефон за справки – 086/886 671.  
При получаване на следващата партида номера информацията на сайта ще бъде своевременно актуализирана. 
Подробна информация за технологичния ред на подаването на заявленията може да видите
тук.

12 окт 2018

С урок за дейността на Охранителна полиция започна обучението в Детско полицейско управление - Силистра

Петокласници от СУ „Н.Й.Вапцаров“ са новите доброволци в Детско полицейско управление - Силистра. Днес инспектор Мария Григорова въведе децата в тематиката и проведе първия урок, свързан с дейността на Охранителна полиция. Тя разясни специфичните задачи, които изпълняват униформените служители по линия на пътната безопасност, териториалното обслужване на гражданите и патрулно-постовата дейност и показа различните помощни средства, които ползват в ежедневната си работа.

През следващите две години бъдещите полицаи чрез теоретични и практически занимания ще получат знания и умения за опазване на своя живот и този на приятелите си; за справяне в трудни ситуации вкъщи, на училище и на улицата; за своите права и отговорности; за работа в екип, уважение и толерантност към другите. Техни лектори ще бъдат полицейски служители и експерти от Областния съвет на Българския червен кръст, който е партньор в осъществяването на проекта заедно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

След подписано споразумение за сътрудничество между Районно управление - Силистра и СУ „Н.Й.Вапцаров“ доброволците положиха клетва и получиха светлоотразителни жилетки с логото на Детско полицейско управление.

Директорът на училището Калоян Нейков, началникът на РУ-Силистра Траян Петров и ръководителят на ОС на БЧК Маргарита Касабова поздравиха доброволците и им пожелаха успех в предстоящата работа. 

10 окт 2018

ОДМВР-Силистра набира кандидати за 30 вакантни места за полицаи

От днес започва приемът на документи за работа в Областна дирекция на МВР-Силистра. Тридесет са вакантните младши изпълнителски длъжности, за които е обявен конкурсът.

Пет от тях са за младши автоконтрольори в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ – сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Силистра, а 10 за полицаи в група „Охрана на обществения ред“ към Районното управление в областния град. За Районно управление – Тутракан са обявени 8 свободни позиции: 5 за полицаи, 2 за младши автоконтрольори, а за Участък – Главиница е вакантна 1 длъжност за полицай. Седем са свободните позиции за полицаи в Районно управление – Дулово.

Изискванията към кандидатите, необходими документи и етапи на конкурса са публикувани на сайта на Дирекция "Човешки ресурси" - МВР.

Информация може да се получи и сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ при ОДМВР-Силистра, тел. 086/886345 и 086/886370.

04 окт 2018

ЗА ОД НА МВР Силистра

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО