МВР

ОД Силистра

 

15 окт 2019

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Силистра ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за общински съветници и за кметове

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Силистра ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за общински съветници и за кметове – 27.10.2019 г.

Служителите ще работят на:

  • 26 октомври 2019 г. от 08.30 ч. до 17.30 ч. и на
  • 27 октомври 2019 г. от 08.30 ч. до 19.30 ч.

В седмицата преди 27 октомври 2019 г. в сектор „Български документи за самоличност“ е създадена следната организация за работа с българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас:

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ù или ще бъде издадено удостоверение.
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 25 октомври 2019 г., по искане на гражданите, ще бъде издадено необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

  1. Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР – Силистра, РУ – Дулово или РУ- Тутракан за дните от 22 октомври 2019 г. до 26 октомври 2019 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 27 октомври 2019 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.
  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на право на глас на изборите за общински съветници и за кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

При произвеждане на втори тур на изборите за общински съветници и за кметове (03.11.2019 г.) ще се издават нови удостоверения от 29.10.2019 г. до 03.11.2019 г. включително, съгласно описания по-горе начин и време.

Удостоверенията за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинска администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО  СЕ  ИЗДАВА, ЗА  ДА ПОСЛУЖИ  САМО  ПРЕД СЕКЦИОННАТА  ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ  И  Е  ВАЛИДНО  ЗА  ИЗБОРНИЯ  ДЕН  27  ОКТОМВРИ  2019 Г.

 

В МВР е открита денонощна линия за сигнали за нарушения, свързани с изборния процес

На телефон 02/982 22 32 и имейл [email protected] ще се приемат сигнали, съотносими към дейността на МВР

От 27 септември до 4 ноември 2019 г. в Министерството на вътрешните работи ще функционира денонощно открита линия - телефон 02/982 22 32 и имейл [email protected] – за сигнали, свързани с нарушения на изборния процес при подготовката и произвеждането на изборите за общински съветници и кметове. Подаваните сигнали на откритата линия трябва да са относими към дейността на МВР.

30 сеп 2019

Силистренски криминалист беседва с гимназисти по темата „Трафик на хора“

Инспектор Калоян Маринов от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР-Силистра беседва днес с ученици от Природо-математическата гимназия в областния град по темата „Трафик на хора“. Срещата се проведе с любезното домакинство на Центъра за обществена подкрепа, чийто експерти също се включиха в дискусията.

След като изчерпателно разясни същността на проблема и различните му проявления, инспектор Маринов акцентира върху начините за въвличане в трафик и даде практически препоръки за предпазване от подобна опасност. Той подкрепи изложението си с примери от полицейската практика, илюстриращи механизма на действие на трафикантите и способите, чрез които умело подбират и държат в зависимост своите жертви. Два видеофилма със силни послания онагледиха представената информация. Засегнат бе и въпросът за ролята на държавните институции и неправителствените организации в помощ на жертвите на трафик.

В хода на последвалата дискусия гимназистите поставиха редица въпроси и изказаха мнения, демонстрирайки сериозна мотивация и задълбочен интерес към проблема. Беседата се проведе в рамките на реализирания от тях проект „Бъдеще без риск“ в качеството им на неформална младежка група „Информирани и защитени“. След поредица обучения и тренинги им предстои да представят темата пред свои връстници, както и да подготвят и разпространят информационни печатни материали по проблема.

23 окт 2019

Започва прием на заявления за регистрационен номер по избор от група СС 3000 -3900, серия АТ

На 21.10.2019 г. от 13.00 ч., съгласно заповед № 342з-719/24.08.2016 г. на директора на ОДМВР-Силистра, гражданите може да подават заявления за предоставяне на право на ползване на регистрационен номер по избор от наличните в сектор „Пътна полиция” при ОДМВР-Силистра – група СС от 3000 до 3900, серия АТ, както следва: комбинация от цифри по чл.26, т. 3 от Тарифа № 4 на МВР –  2222, 3333; комбинация от цифри по чл.26, т. 4 от Тарифа № 4 –3003, 3030, 3113, 3131, 3223, 3232, 3300, 3311, 3322, 3344, 3355, 3366, 3377, 3388, 3399, 3434, 3443, 3456, 3535, 3553, 3636, 3663, 3737, 3773, 3838, 3883, 3939, 3993; тип 1 и 2 правоъгълен + квадратен – 1991.

Заявленията се приемат в сектор „Пътна полиция” до изчерпване на номерата от списъка или до приключване на серията. Към момента не е възможно предоставяне на услугата по интернет.
Телефон за справки – 086/886 671.  
При получаване на следващата партида номера информацията на сайта ще бъде своевременно актуализирана. 
Подробна информация за технологичния ред на подаването на заявленията може да видите
тук.

18 окт 2019

Мащабно пожаро-тактическо учение се проведе днес в Силистра

Готовността за действие при кризисна ситуация на силите от Единната спасителна система бе тествана чрез мащабно пожаро-тактическо учение днес в Силистра. То се проведе в присъствието на заместник-областния управител Илиян Великов с участието на  Регионалната дирекция и Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, Областната дирекция на МВР, ЦСМП, БЧК, сектор „Специализирани оперативни дейности“ при РДПБЗН-Русе, Доброволното формирование на Алфатар и специалисти по защита на населението от община Силистра.

Според сценария проливен валеж довежда до скъсване на язовирна стена и заливане на единствения път за достъп до обществена сграда, където остават блокирани хора. Обстановката се усложнява, след като се оказва, че човек от групата изпада в прединфарктно състояние.

След сигнал на спешния телефон 112 е свикан оперативният щаб за действие при кризисни ситуации на община Силистра и със заповед на кмета е обявено бедствено положение.

Незабавно към мястото се насочват сили на РД и РС „Пожарна безопасност и защита на населението“ и линейка на ЦСМП, а полицейски екипи отклоняват автомобилния трафик по други маршрути. Със спасителна лодка огнеборците успяват да достигнат до бедстващите хора и да ги пренесат на брега за оказване на медицинска помощ. Екип на Българския червен кръст също участва в учението, тествайки готовността си за оказване на психологическа подкрепа на пострадалите.

Овладяването на кризисната ситуация налага укрепване на язовирната стена с чували пясък, в което се включват огнеборци със специализирана техника, както и Доброволното формирование на Алфатар.

Ликвидирането на последиците от преливането на язовира, довело до наводняване на околните терени, налага участие и на служители от сектор „Специализирани оперативни дейности“ при РДПБЗН-Русе, в чийто обхват на действие попада и Силистра.

Пожаро-тактическото учение се провежда по план на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Силистра и цели да се тества готовността и взаимодействието на институциите за реакция при кризисна ситуация.

След доклад на отговорниците по различните направления на дейност предстои анализ и оценка за постигнатите задачи и цели.

10 окт 2019

ЗА ОД НА МВР Силистра

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО