МВР

ОД Силистра

 

Електронна пощенска кутия за сигнали и предложения на гражданите

Във връзка с проявения голям обществен интерес и нетърпимост към нарушителите на Закона за движение по пътищата, ОДМВР-Силистра обявява e-mail [email protected] за приемане на сигнали и предложения на граждани и граждански организации относно подобряване безопасността на движение.
На същия електронен адрес може да бъде изпращан снимков или видеоматериал, касаещ констатирани нарушения на Закона за движение по пътищата.
Важно е авторите на такива материали да знаят, че е необходимо задължително да посочват датата, часа и мястото на установеното от тях нарушение, регистрационния номер на автомобила, данни за свидетели и телефонен номер за обратна връзка с подателя. Това се изисква, тъй като подателят задължително се призовава като свидетел в образуваното административно-наказателно производство.
Сигнали за нарушения на Закона за движение по пътищата може да се подават и на тел.112