МВР

ОД Силистра

 

Полицейски инспектори - Дулово

ПЪРВИ РАЙОН
Включва територията на южната част на гр.Дулово и селата Черник, Черковна, Межден, Козяк, Върбино, Полк.Таслаково, Колобър, Раздел, Грънчарово, Секулово, Прохлада и Скала.
За контакт: чрез дежурен на РУ -Дулово  Тел.(0864)/2 21 21,
Районът се обслужва от:

Полицейски инспектор Николай Димитров Черкезов

Младши полицейски инспектор Георги Стоянов

Младши полицейски инспектор Стоян Тодоров Стоянов

Младши полицейски инспектор Севги Бюрхан Шефкет

 

ВТОРИ РАЙОН
Включва територията на северната част на гр.Дулово и селата Руйно, Яребица, Правда, Чернолик, Златоклас, Поройно и Водно.
За контакт: чрез дежурен на РУ -Дулово  Тел.(0864)/2 21 21,
Районът се обслужва от:

Полицейски инспектор Четин Зюлябид Хаджъсюлюш

nikolov_j 

Младши полицейски инспектор Йордан Николаев Николов

Младши полицейски инспектор Пламен Василев Раданов

aliev_denis

Младши полицейски инспектор Денис Бирджанов Алиев

trendafilov_m

Младши полицейски инспектор Михаил Руменов Трендафилов


ТРЕТИ РАЙОН
Включва територията на селата Окорш, Вокил, Овен, Долец, Боил, Орешене и Паисиево.
За контакт: чрез дежурен на РУ -Дулово  Тел.(0864)/2 21 21,
Районът се обслужва от:

Младши полицейски инспектор Вълчан Колев Вълчанов

Младши полицейски инспектор Димитър Антонов Димитров

Младши полицейски инспектор Серпил  Джелил