МВР

ОД Силистра

 

Детска полицейска академия

Детска полицейска академия е проект на ОДМВР-Силистра, чието начало е поставено през  ноември 2006 г. В нейното първо издание се включиха повече от 200 шестокласници от цялата Силистренска област.
Първоначално проектът стартира под егидата на областния управител и обединени усилията на ОДМВР и местните образователни институции.
През учебните 2008/2009 г. и 2009/2010 г. инициативата се реализира съвместно с общинския отдел „Образование” по проект „Хармония в общуването”.
За работата си в Академията бъдещите полицаи получават членски карти, жилетки, шапки, работни тетрадки и пособия.
Обучението им се осъществява по специална програма, обхващаща основните направления в полицейската дейност. Акцентите в нея са свързани с изграждане на навици за безопасно поведение, уважение към закона и доверие в полицията. В програмата са включени тренировки по бойно-приложни техники, стрелба с малокалибрено оръжие и патрулиране в съвместни екипи с полицейски служители.
Всички деца, преминали успешно обучението си в Детската полицейска академия, получат дипломи от ОДМВР-Силистра.