МВР

ОД Силистра

 

Новини

Важно за гражданите с изтичащи лични документи

Информация към 16.04.2021 г.

Гражданите с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР – Силистра, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената БДС на територията на областта – в гр. Силистра, гр. Дулово и гр. Тутракан.    

Мярката е с цел облекчаване на по-натовареното звено БДС в гр. Силистра, както и за удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.

Готовите лични документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

В тази връзка Ви предоставяме информация за натовареността на сектор БДС при ОДМВР - Силистра, както следва:


 

 

12.04.2021 г.

понеделник

13.04.2021 г.

вторник

14.04.2021 г.

сряда

15.04.2021 г.

четвъртък

16.04.2021 г.

петък

 

Сектор БДС

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

общо:

ОДМВР-Силистра

60
61
56
52

229

РУ - Дулово

26 24
17
23

90

РУ - Тутракан

12
8
13
14

47

 

Адреси на звената в сектор БДС:

гр. Силистра, бул. „Македония“ № 175

гр. Дулово, ул. „Васил Левски“ № 6

гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 2

Работно време

от понеделник до петък

от 8.30 ч.  до 17.30 ч.

Проветряване и дезинфекция
10:00 ч. - 10:20 ч.
15:00 ч. - 15:20 ч.


Повече информация може да намерите тук16 апр 2021

ОДМВР-Силистра ще обезпечава обществения ред, сигурността и законосъобразното протичане на изборите за Народно събрание

Сигнали на граждани за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес, се приемат на откритата денонощна линия 02/90 112 98 и e-mail: [email protected] в министерството

В ОДМВР-Силистра е създадена организация за гарантиране на сигурността, ефективно противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и опазване на обществения ред в периода на подготовката и произвеждането на изборите за Народно събрание на 4 април т.г. Сформиран е оперативен щаб под ръководството на областния директор старши комисар Юлиян Караславов, който управлява силите и средствата на дирекцията и осъществява взаимодействие с институциите, имащи отношение към изборния процес.

Предприети са действия за обезпечаване на реда и охраната на изборните материали, устройствата за електронно гласуване и изборните помещения при подготовката, произвеждането и до окончателното приключване на изборния процес. В деня на вота пряк ангажимент в охраната ще имат 230 служители на Областната дирекция на МВР, РД „Пожарна безопасност и защита на населението” и РД „Гранична полиция” в Силистра.

Във всички изборни помещения са извършени охранителни проверки и е проконтролирана пожарната обезопасеност.

Предприети са мерки гражданите, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи, също да могат да упражнят правото си на глас. Те могат да подадат искане за издаване на удостоверение за гласуване в сектор „Български документи за самоличност” при ОДМВР-Силистра, в РУ-Дулово и в РУ-Тутракан от 30 март до 03 април 2021 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., а на 4 април – от 08:30 до 19:00 часа.

Сигнали за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес, се приемат на откритата денонощна линия 02/90 112 98 и e-mail: [email protected] в министерството. Гражданите могат да търсят съдействие от полицията и в районните управления, както и на тел.112.

02 апр 2021

Увеличава се опасността от пожари в сухи треви в началото на пролетния сезон, предупреждават от РДПБЗН-Силистра

Със затоплянето на времето се увеличава опасността от пожари в сухи треви и отпадъци, предупреждават от РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Силистра. По традиция в началото на пролетния сезон започва почистването на дворовете на жилищни сгради, градини, лозя и други селскостопански имоти от сухи треви, клони и суха листна маса. Практиката показва, че често стопаните прибягват към огъня като средство за почистване на сухата растителност, без да си дават сметка, че тя е основен път за разпространение на пламъците.

В извъннаселените места най-често запалванията се предизвикват от хвърлена неизгасена цигара или клечка кибрит или от палене на огън на пожароопасни места. Особено опасно е паленето на сухи треви и храсти в близост до горски масиви, тъй като при наличие на вятър огънят за кратко време може да обхване големи площи.

От РДПБЗН-Силистра напомнят на гражданите, че изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци в земеделските земи е забранено!

Не трябва да се пали огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.

Когато се пали огън в дворовете, огнището трябва предварително да бъде обезопасено. Покрай него не трябва да има горими материали, а в близост да бъдат подготвени подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.).

Паленето на огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата крие опасност от пренасяне на огъня и неговото бързо разпространение. Запаленият огън не трябва да бъде оставян без наблюдение!

В случай на пожар е необходимо незабавно да се сигнализира на телефон 112!

29 мар 2021

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Силистра ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание

Служителите ще работят на 03 април от 08.30 ч. до 17.30 ч. и на 04 април от 08.30 ч. до 19.30 ч.

Гражданите могат да подават искания за удостоверения до 17.00 часа на 03.04.2021 г.  и до 19.00 часа на 04.04.2021 г.

В седмицата преди 04 април 2021 г., когато ще се проведат изборите за Народно събрание е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Създадена е следната организация за работа:

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 02 април 2021 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

  1. Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР - Силистра или РУ - Дулово и РУ - Тутракан за дните от 30 март 2021 г. до 03 април  2021 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 04 април 2021 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч. Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на ОДМВР - Силистра;
  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта;
  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

 

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 04 АПРИЛ 2021 Г.

26 мар 2021

808 произшествия за пожарникарите в област Силистра през 2020 г., най-много са пожарите в битовата сфера

През изтеклата 2020 г. поделенията на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в област Силистра участваха в ликвидирането на 808 произшествия, което е 67,67 бр. произшествия на 10 000 жители. Съпоставено към усреднените данни за същия период през 2015 - 2019 г. – 803,4 бр., този показател бележи леко увеличение. Разпределено по РСПБЗН данните за произшествията са следните:  РСПБЗН - Силистра – 398  бр., РСПБЗН - Дулово – 160 бр., РСПБЗН - Тутракан – 120 бр.,  УПБЗН - Главиница – 66 бр. и УПБЗН - Кайнарджа – 64 бр.

Интензивността на повикване е средно 2,21 за цялата служба, като за РСПБЗН - Силистра е 1,09, РСПБЗН - Дулово – 0,44, РСПБЗН - Тутракан – 0,33, УПБЗН - Главиница – 0,18  и УПБЗН - Кайнарджа – 0,17. Този показател запазва стойността си спрямо средната интензивност на повикванията за периода 2015 -2019 г., който е 2,202.

Разпределението по видове на произшествията е следното – пожари с материални загуби:  Силистра – 53 бр., Дулово – 31 бр., Тутракан – 20 бр., Главиница – 12 бр., Кайнарджа – 16 бр., а случаите с извършвана гасителна дейност на пожари в сухи треви и пожари без материални щети са: Силистра - 204 бр., Дулово – 103 бр., Тутракан – 73 бр., Главиница – 50 бр., Кайнарджа – 43 бр.

Структурните звена на РДПБЗН - Силистра са извършили 45 бр. аварийно-спасителни дейности и  са оказали техническа помощ в 127 случая. 

Излизанията на лъжливи повиквания общо за региона са 29 бр.

При произшествия е загинал 1 гражданин, пострадалите са 5.

От разпределението на произшествията по основни отрасли е видно, че най-много са произшествията в „Жилищно-комуналното стопанство” - 59,09 % от общия брой. На второ място по отрасли са произшествията в „Транспорт, складиране и пощи“ и „Селско и рибно стопанство“ с по 12,12 % и на трето място в „Горско стопанство“ – 4.55%. Останалите 12,12 % се разпределят в отраслите „Водопровод, канализация и сметосъбиране”, „Енергетика”и  др. Данните, съпоставени към предходни години бележат тенденция за устойчивост.

От разпределението на произшествията по причина на възникване е видно, че най-много са произшествията предизвикани от „небрежност при боравене с открит огън” - 38 бр. или 28,79 % , „късо съединение” - 27 бр. или  20,45 %  и др.

През изтеклия период служителите от ДПК са извършили 32 комплексни проверки,  255 контролни проверки и 648 тематични проверки. Връчени са 65 бр. разпореждания и 204 бр. констативни протокола. Издадени са 23 бр. становища за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти в експлоатация.

За констатираните 268 бр. нарушения от всички извършени проверки са  предписани 241 бр. мероприятия в разпоредителни документи, а за останалите за съставени АУАН или приложени ПАМ.

Извършени са 128 бр. контролни проверки за изпълнението на предписаните мероприятия.

 За изтеклата година са съставени 38 акта за установяване на административни нарушения, от които 16 бр. при експлоатация на обекти, 22 бр. са съставените АУАН във връзка с жътвени кампании. Издадени са 37 бр. наказателни постановления.

11 мар 2021