МВР

ОД Силистра

 

Силистренска област

Силистренска област е разположена в североизточната част на България, на границата с Република Румъния. Обхваща източната платовидна подобласт на Дунавската хълмиста равнина, граничи с Русенска, Разградска, Шуменска и Добричка области. В по-голямата си част релефът на областта е равнинен, с надморска височина до 200 м. Климатът е умерено-континентален.

Силистренска област се разпростира върху площ от 2 868 кв.км, върху които са обособени 7 общини с общо 118 населени места. В областта живеят 153 187 души.

Добре развити са селското стопанство, търговията и хранително-вкусовата промишленост. Фериботният терминал Силистра – Кълъраш осигурява транспортна връзка от Турция и Средния Изток към Румъния, Украйна и Скандинавските страни.

Река Дунав е естествен воден път, свързващ Силистра с 11 държави в Централна и Източна Европа. В силистренския й участък се намират 16 острова, от които 12 са български.

Край брега на реката, на около 18 км западно от Силистра, е разположено езерото Сребърна. Уникалният природен резерват, в който гнездят над 160 вида птици, е признат от ЮНЕСКО за обект със световно значение.

Град Силистра е областен административен и културен център с население около 40 000 жители. Той е един от най-старите български градове, с много богата и древна история. Следите от древното му минало са разкрити в Архитектурно – археологическия резерват „Дуросторум - Дръстър – Силистра”. В него са запазени уникални паметници от римската и средновековната българска епоха. Сред тях е и втората по големина базилика в страната – първата патриаршеска църква в българската държава.