МВР

ОД Силистра

 
Пътнотранспортен травматизъм

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.11.2021 г. - 30.11.2021 г.

        
Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.10.2021 г. - 31.10.2021 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.09.2021 г. - 30.09.2021 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.08.2021 г. - 31.08.2021 г. 

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.07.2021 г. - 31.07.2021 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.06.2021 г. - 30.06.2021 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.05.2021 г. - 31.05.2021 г.

Анализ на пътнотранспортноя травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.04.2021 г. - 30.04.2021 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.03.2021 г. - 31.03.2021 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.02.2021 г. - 28.02.2021 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.01.2021 г. - 31.01.2021 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.12.2020 г. - 31.12.2020 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.11.2020 г. - 30.11.2020 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.10.2020 г. - 31.10.2020 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.09.2020 г. - 30.09.2020 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.08.2020 г. - 31.08.2020 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.07.2020 г. - 31.07.2020 г.
   
Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.06.2020 г. - 30.06.2020 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.05.2020 г. - 31.05.2020 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.04.2020 г. - 30.04.2020 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.03.2020 г. - 31.03.2020 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.02.2020 г. - 29.02.2020 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.01.2020 г. - 31.01.2020 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.12.2019 г. - 31.12.2019 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.11.2019 г. -30.11.2019 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.10.2019 г. - 31.10.2019 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.09.2019 г. - 30.09.2019 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.08.2019 г. - 31.08.2019 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.07.2019 г. - 31.07.2019 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.06.2019 г. - 30.06.2019 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.05.2019 г. - 31.05.2019 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.04.2019 г. - 30.04.2019 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.03.2019 г. - 31.03.2019 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.02.2019 г. - 28.02.2019 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.01.2019 г. - 31.01.2019 г.