МВР

ОД Силистра

 

Млад огнеборец

Младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец” в Силистренска област функционират от учебната 1999/2000 година. През годините те се утвърдиха като ефективен модел за извънкласна дейност, аналог на младежките противопожарни формирования в развитите европейски страни. 
В отрядите младите огнеборци (на възраст от 10 до 16 години) преминават теоретична и практическа подготовка в областта на противопожарната безопасност, провеждат тренировъчна и спортно - състезателна дейност, участват в информационно-разяснителни кампании и други общественополезни инициативи - главно с екологична насоченост. Подготовката им се провежда от служители от Районните управления “Пожарна безопасност и спасяване” в Силистра, Дулово и Тутракан.
През пролетта на всяка година се организират районни и областно състезание „Млад огнеборец” в две състезателни дисциплини - “400 метра щафетно бягане с препятствия” и “Бойно разгръщане на 100-метрова състезателна пътека”. Състезанията са заключителен етап от целогодишната подготовка на децата за придобиване на противопожарни знания и умения. Победителят на областно ниво печели правото за участие в републиканските състезания.