МВР

ОД Силистра

 

Полицейски инспектори - Силистра

ПЪРВИ РАЙОН - СИЛИСТРА
Граници на района:  река Дунав, бул. „7-ми септември”, ул. „Дръстър”,  бул. „Македония”, ул. „Добруджа”,  площад „Свобода”, ул. „Дочо Михайлов”, река Дунав.
Граници на микрорайоните:
1. река Дунав, бул. „7-ми септември”, ул. „Дръстър”, ул. „Христо Смирненски”, Пристанище.

  

Микрорайонът се обслужва от   
тел. (086) 886 351

2. Пристанище, ул. „Христо Смирненски”, ул. „Дръстър”, бул. „Македония”, ул. „Добруджа”,  площад „Свобода”, ул. „Дочо Михайлов”, река Дунав.

 nikolov_k

Микрорайонът се обслужва от младши полицейски инспектор Калоян Николов
тел. (086) 886 351ВТОРИ РАЙОН - СИЛИСТРА

Граници на района:  на изток по сухопътната границата с Република Румъния, от юг започва от местността „8 – ми пост”, ул. „Добрич”, бул. „Македония”, ул.  „Дръстър”, бул. „7-ми септември”, река Дунав.
Граници на микрорайоните :
1. местността „8 – ми пост”, ул. „Добрич”,  бул. „7-ми септември”, ул. „Дръстър”, Митница Силистра, сухоземна граница с Република Румъния

 Микрорайонът се обслужва от младши полицейски инспектор Дамян Митков

тел. (086) 886 339

2. Кръстовището на ул. „Добрич” и бул. „7-ми септември”, бул. „7-ми септември”, ул. „Дръстър”, Митница Силистра, граница с Република Румъния, бул. „7-ми септември”, ул. „Дръстър”,  бул. „Македония”, ул. „Добрич”.

 grigorova_m

Микрорайонът се обслужва от полицейски инспектор Мария Григорова
тел. (086) 886 339 ТРЕТИ РАЙОН - СИЛИСТРА

Граници на района:  местността „8 – ми пост”, ул. „Добрич”, ул. „Добруджа”, ул. „София”, ул. „Д-р Анастас Янков”, на юг обхваща вилните зони, гробищния парк и язовир „Орехова гора”.
Граници на микрорайоните :
1. местността „8 – ми пост”, ул. „Добрич”,   ул. „Петър Бояджиев” с прилежащите вилни зони,   гробищния парк и  язовир „Орехова гора”.

  

Микрорайонът се обслужва от младши полицейски инспектор Даниел Пехливанов
тел. (086) 886 336

2.ул. „Петър Бояджиев”, ул. „Добрич”, ул. „Добруджа”, ул. „София”, ул.  „Д-р Анастас Янков”, с прилежащата вилна зона.

Микрорайонът се обслужва от полицейски инспектор Пеньо Пенев
тел. (086) 886 336ЧЕТВЪРТИ РАЙОН - СИЛИСТРА

Граници на района: р.Дунав, ул. „Дочо Михайлов”, площад „Свобода”, ул. „София”, ул. „Анастас Янков”, бул. „Велико Търново”, ул. „Тутракан” до газ-станция „Инс”,  на север до река Дунав.
Граници на микрорайоните :
1. река Дунав, ул. „Дочо Михайлов”, площад „Свобода”, ул. „Симеон Велики”, ул. „Н.Й.Вапцаров”, бул. „Велико Търново” ул. „Тутракан” до газ-станция „Инс”, на север река Дунав.

 

Микрорайонът се обслужва от полицейски инспектор Алтан Мехмед
тел. (086) 886 338

2.ул. „Анастас Янков”, ул. „София”, ул. „Симеон Велики”, ул. „Н.Й.Вапцаров”  и прилежащата и вилна зона до комплекс „Орбита”.

Микрорайонът се обслужва от полицейски инспектор Алтан Мехмед
тел. (086) 886 464

 

ПЕТИ РАЙОН - ИШИРКОВО
Граници на района: ул. „Н.Й.Вапцаров”, бул. „Велико Търново”, ул. „Тутракан”до разклона за с Имирково,  Екарисаж, на изток до Керамичен завод, включително и територията на селата Иширково, Брадвари, Смилец, Йорданово, Ламбриново и Сърпово заедно с прилежащите им землища.
Граници на микрорайоните:
1.ул. „Н.Й.Вапцаров”, бул. „Велико Търново”, ул. „Тутракан”до разклона за с. Иширково,  Екарисаж, на изток до Керамичен завод включително.

Микрорайонът се обслужва от полицейски инспектор Стоян Станев
тел. (086) 886 464

 

2.с.Иширково и с.Брадвари

Микрорайонът се обслужва от младши полицейски инспектор Добрин Нейков

3.с.Смилец, с.Ламбриново, с.Сърпово и с.Йорданово
rahmi_s
Микрорайонът се обслужва от младши полицейски инспектор Сунай РахмиШЕСТИ РАЙОН - КАЛИПЕТРОВО
Граници на района:  с.Калипетрово, телевизионна кула и комплекс „Орбита”, парк „Орехова гора” до язовира, с.Бабук, с.Майор Ценович, с.Казимир, с.Българка, с.Срацимир, с.Богорово, с.Главан и с.Поп Кралево заедно с прилежащите им землища.
Граници на микрорайоните :
1.„Актуал” ООД, ул. „Илинден”, ул. „Ново Петрово”, ул. „Рашко Блъсков”, ул.  „Железарска”, ЖП Гара, околовръстен път .

ee4ffc29-romanov_n-jpg 

Микрорайонът се обслужва от младши полицейски инспектор Неделчо Романов 

 

2.ул. „Зелен синур”, ул. „Илинден”, ул „Рашко Блъсков”, местност „Орехова гора”, комплекс „Орбита”, „Актуал” ООД.

Микрорайонът се обслужва от младши полицейски инспектор Христо Христов

 

3.ул. „Рашко Блъсков” 206, ул. „Рашко Блъсков” 92, ул.„Железарска”, ул. „Дрян”, жп.линия, мост – път I-7, жп.линия.

petrov_n_p8b90455db7c54cf2994035a33c8d8f7c  

Микрорайонът се обслужва от младши полицейски инспектор Петър Петров

 

4.с.Бабук, с.Казимир, с.Майор Ценович

stanev_st 

Микрорайонът се обслужва от полицейски инспектор Стоян Станев
тел. (086) 886 328

5.с.Срацимир, с.Българка, с.Бръчма, с.Попкралево и с.Главан.


Микрорайонът се обслужва от младши полицейски инспектор Милена Стоянова
тел. (086) 886 328


СЕДМИ РАЙОН - АЛФАТАР

Граници на района:   Включва територията на: гр.Алфатар и селата В.Левски, Кутловица, Бистра, Алеково, Цар Асен, Чуковец заедно с прилежащите им землища и част от ДДС  „Каракуз”
Граници на микрорайоните:
1.гр.Алфатар без кв. „Попово”

Микрорайонът се обслужва от младши полицейски инспектор Атанас Атанасов
тел. (086) 886 464, 0882 990 260

 
2.кв. „Попово” , с.Васил Левски, с.Цар Асен, с.Чуковец и частта от ДДС „Каракуз”.

gospodinov_g1 

Микрорайонът се обслужва от полицейски инспектор Габриел Господинов
тел. (086) 886 464, 0882 990 260

 3.с.Алеково, с.Бистра, с.Кутловица

Микрорайонът се обслужва от младши полицейски инспектор Станислав Спасов
тел. (086) 886 464, 0882 990 260


ОСМИ РАЙОН – УЧАСТЪК  АЙДЕМИР

Граници на района: включва територията на с.Айдемир, Западна промишлена зона, с.Сребърна, с.Ветрен заедно с прилежащите им землища  и   вилна зона.
Граници на микрорайоните:
1.Западна промишлена зона на изток до фирма „Брамак” и газ-станция „Ситигас”, на юг  ул. „Тутракан” в гр.Силистра, на запад до шлюзовете на канала на резервата „Сребърна”, на север р.Дунав.

  

Микрорайонът се обслужва от младши полицейски инспектор Мариян Маринов

 

2.ж.к. „Север”, на юг ул. „София”, на изток пътя за „Фазерлес” АД, на север пътя за ферибота, на запад  пътя  за помпената станция.

kirilov_kr
Микрорайонът се обслужва от  младши полицейски инспектор Красимир Кирилов

 

3.ж.к. „Юг”, на север ул. „София”, ул. „Тутракан”, на изток ж.п. линия и кръстовището на околовръстен път с пътя за с.Иширково, на юг околовръстен път, на запад ул. „Зелена морава”.

atanasov_sv 

Микрорайонът се обслужва от младши полицейски инспектор Светлин Иванов

 

4. Останалата част на с.Айдемир, като на изток до пътя за помпената станция, на запад резервата „Сребърна”, на север дигата на река Дунав, на юг землището на с. Ламбриново.

Микрорайонът се обслужва от младши полицейски инспектор Велин Здравков

 

5.с.Сребърна и с.Ветрен. 

Микрорайонът се обслужва от младши полицейски инспектор Мариян Маринов

 

ДЕВЕТИ РАЙОН - УЧАСТЪК  КАЙНАРДЖА
Граници на района: включва територията на селата Кайнарджа, Войново, Голеш, Господиново, Давидово, Добруджанка, Зарник, Каменци, Краново, Поп Русаново, Посев, Светослав, Средище, Стрелково и Чолаково заедно с прилежащите им землища.
Граници на микрорайоните:
1. с. Кайнарджа

yanakiev_yasen 

Микрорайонът се обслужва от младши полицейски инспектор Ясен Янакиев
тел. (086) 886 220, 08679/8243

 2. с. Войново, с.Светослав, с.Добруджанка, с.Краново

Микрорайонът се обслужва от младши полицейски инспектор Камен Кирчев
тел. (086) 886 220, 08679/8243

 

3. с. Голеш, с.Зарник, с.Чолаково.

Микрорайонът се обслужва от младши полицейски инспектор Исмет Реджеб
тел. (086) 886 220, 08679/8243

 

4.с.Средище /южно от ул. „Хан Тервел”/ и с. Господиново, с. Каменци и с.Давидово

yanakiev_yasen 

Микрорайонът се обслужва от младши полицейски инспектор Ясен Янакиев
тел. (086) 886 220, 08679/8243

 

5. с.Средище /северно от ул. „Хан Тервел”/ и с.Стрелково, с.Посев и с.Поп Русаново.

Микрорайонът се обслужва от младши полицейски инспектор Пламен Моканов
тел. (086) 886 220, 08679/8243

 

ДЕСЕТИ РАЙОН  - УЧАСТЪК  СИТОВО
Граници на района: включва територията на селата Ситово, Добротица, Любен, Искра, Попина, Поляна, Гарван, Нова Попина, Босна, Ирник и Ястребна заедно с прилежащите им землища и територията на свинекомплекс „Ситово”.
Граници на микрорайоните:
1.с.Ситово и с.Добротица

dimitrov_ml

Микрорайонът се обслужва от полицейски инспектор Младен Димитров
тел. 08663/2211

 

2.с.Попина и с.Гарван

Микрорайонът се обслужва от младши полицейски инспектор Стоян Николов
тел. 08663/2211

 

3.с.Искра и с.Нова Попина.

Микрорайонът се обслужва от младши полицейски инспектор Юсуф Мустафа
тел. 08663/2211

 

4.с.Босна, с.Ирник, с.Любен и с.Ястребна

Микрорайонът се обслужва от младши полицейски инспектор Мюмюн Осман
тел. 08663/2211

 

5.с.Поляна, с.Слатина и територията на свинекомплекс-Ситово
dimitrov_ml

Микрорайонът се обслужва от полицейски инспектор Младен Димитров