МВР

ОД Силистра

 

Обща структура

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СИЛИСТРА
е териториална структура на МВР за оперативно-издирвателна, охранителна дейност и дейност по разследване.


Отдел „Криминална полиция”

Специализирана структура за оперативно-издирвателна, превантивна  и информационно-аналитична дейност по предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления.

Включва:
Сектор „Противодействие на криминалната престъпност”
Сектор „Противодействие на икономическата престъпност”
Сектор „Научно-техническа лаборатория”
Група „Оперативен анализ и полицейска статистика”

началник: старши комисар Мартин Недялков
Приемен ден: четвъртък, от 10.00  до 12.00 ч.


Отдел „Охранителна полиция”
Специализирана охранителна и контролна структура за опазване на обществения ред и противодействие на престъпността.

Включва:
Сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция”
Сектор „Пътна полиция”

началник: комисар Димо Василев


Отдел „Разследване”

Специализирана структура за разследване на престъпления.

Включва:
Сектор „Разследване - РУ-Силистра”
Сектор „Разследване - РУ-Дулово и РУ-Тутракан”

впд началник, главен разследващ полицай: комисар Мирослава ЗдравковаОтдел „Административен”
Подпомага дейността на ръководството на ОДМВР-Силистра при вземане на управленски решения относно финансовото, кадровото и материално-техническото обезпечаване дейността на дирекцията. Отговаря за цялостното административно обслужване.

Включва:
Сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси”
Сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности”

началник: Николай СтойчевСектор „Български документи за самоличност”
Специализирана структура за осъществяване на дейностите, свързани с българските документи за самоличност.

началник: Ганка Георгиева

Група „Миграция”
Специализирана структура за регулиране и контрол на миграционните процеси на чужденците, пребиваващи в Република България, и за административно обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства.

началник: ст.инспектор Кирил ЯнковГрупа „Оперативна дежурна част”
Оперативната дежурна част осъществява денонощно управление на полицейските сили и средства на територията на област Силистра.
Получава, обработва и обобщава актуалната информация за оперативната обстановка:

- за нарушения на обществения ред
- за пътната обстановка и пътната аварийност
- за престъпленията и правонарушенията
- за бедствия, крупни аварии и катастрофи
- за сериозни инциденти, застрашаващи обществения рид и сигурността в областта


Осъществява законосъобразни, своевременно и ефективно реагиране на получените сигнали и на промените в оперативната обстановка.

началник: ст.инспектор Милен КолевРайонни управления


 
Структурна схема на ОДМВР-Силистра