МВР

ОД Силистра

 

Обща структура

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СИЛИСТРА
е териториална структура на МВР за оперативно-издирвателна, охранителна дейност и дейност по разследване.

„Криминална полиция”
Специализирана структура за оперативно-издирвателна, превантивна  и информационно-аналитична дейност по предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления.

Включва:
„Противодействие на криминалната престъпност”
„Противодействие на икономическата престъпност”
„Научно-техническа лаборатория”
„Оперативен анализ”

началник: комисар Мартин Недялков
Приемен ден: четвъртък, от 10.00  до 12.00 ч.

„Охранителна полиция”
Специализирана охранителна и контролна структура за опазване на обществения ред и противодействие на престъпността.

Включва:
„Охранителна полиция”
„Пътна полиция”
„Контрол над общоопасните средства”

началник: комисар Димо Василев

„Разследване”
Специализирана структура за разследване на престъпления.

началник, главен разследващ полицай: комисар Красимира Димитрова

„Миграция”
Специализирана структура за регулиране и контрол на миграционните процеси на чужденците, пребиваващи в Република България, и за административно обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства.

началник: ст.инспектор Кирил Янков

„Български документи за самоличност”
Специализирана структура за осъществяване на дейностите, свързани с българските документи за самоличност.

началник: Ганка Георгиева