МВР

ОД Силистра

 

Структура

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”
Специализирана структура за осигуряване на пожарна безопасност, спасяване и защита при бедствия.

Директор: комисар Румен Мъров
Приемен ден: понеделник, от 15.00  до 17.00 ч.
Телефон: (086) 886 677

Структура:
сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност”
впд началник главен инспектор Нешо Нешев
• група "Оперативен център"
началник

сектор „Превантивна и контролна дейност”
началник главен инспектор Евлоги Стамов
• група "Превантивен контрол и превантивна дейност"
началник старши инспектор Тодор Димитров