МВР

ОД Силистра

 

Началник РС ПБЗН - Силистра
Главен инспектор Невелин Неделчев

Роден на 05.01.1969 г. в гр.Силистра.
Завършил ВНВАУ-Шумен през 1991 г.

Започва работа в МВР през 1998 г.
От 1998 г. до 1999 г. – инспектор ДПК
От 1999 г. до 2002 г. -  врид началник РСПБС-Дулово
От 2002 г. до 2011 г. - началник на РСПБЗН-Дулово
От май 2011 г. - началник на РСПБЗН-Силистра

Многократно награждаван с "Обявяване на благодарност" и "Писмена похвала" от директора на ОДМВР - Силистра и началника на ЗПБС.

Женен, с 1 дете.
 
Приемен ден: вторник, от 15.00 до 17.00 ч.
Телефон: (086) 886 695