МВР

ОД Силистра

 

Проверки по широкообхватния метод

Широкообхватен контрол на 15.02.2019 г.

Широкообхватен контрол на 08.02.2019 г.

Широкообхватен контрол на 18.01.2019 г.

Широкообхватен контрол на 07.12.2018 г.

Широкообхватен контрол на 07.11.2018 г.

Широкообхватен контрол на 18.10.2018 г.

Широкообхватен контрол на 10.10.2018 г.

Широкообхватен контрол на 21.09.2018 г.

Широкообхватен контрол на 12.09.2018 г.

Широкообхватен контрол на 30.08.2018 г.

Широкообхватен контрол на 15.08.2018 г.

Широкообхватен контрол на 20.07.2018 г.

Широкообхватен контрол на 31.05.2018 г.

Широкообхватен контрол на 09.03.2018 г.

Широкообхватен контрол на 05.02.2018 г.

Широкообхватен контрол на 06.12.2017 г.

Широкообхватен контрол на 16.11.2017 г.

Широкообхватен контрол на 15.09.2017 г.

Широкообхватен контрол на 30.08.2017 г.

Широкообхватен контрол на 14.07.2017 г.

Широкообхватен контрол на 14.03.2017 г. и на 16.03.2017 г.

Широкообхватен контрол на 09.03.2017 г.

Широкообхватен контрол на 02.03.2017 г.

Широкообхватен контрол на 23.02.2017 г.

Широкообхватен контрол за периода 13-19.02.2017 г.

Широкообхватен контрол на 12.12.2016 г. и на 14.12.2016 г.

Широкообхватен контрол на 07.10.2016 г. и на 10-16.10.2016 г.

Широкообхватен контрол на 12-14 и на 17-18.09.2016 г.

Широкообхватен контрол на 18.08.2016 г.

Широкообхватен контрол на 16-17.06.2016 г.

Широкообхватен контрол на 06-12.06.2016 г.

Широкообхватен контрол на 10-12.05.2016 г.

Широкообхватен контрол на 21.10.2015 г.