МВР

ОД Силистра

 

Детско полицейско управление

Националната програмата „Детско полицейско управление“ е инициатива на Министерството на вътрешните работи, а реализирането й е дело на междуведомствена експертна работна група, създадена със заповед на главния секретар на МВР. Заложените теми и методически указания са разработени от групата, в която влизат представители на МВР, Министерството  на образованието и науката, Министерството на правосъдието, Българския младежки червен кръст, Българската православна църква, Българския туристически съюз. Идеите и темите са дългосрочни и са предназначени за двугодишно извънкласно обучение на деца от началните и прогимназиалните класове. Целта е чрез теоретични и практически занимания децата да получат знания и умения за опазване на своя живот и този на приятелите си; за справяне в трудни ситуации вкъщи, на училище и на улицата; за своите права и отговорности; за работа в екип, уважение и толерантност към другите. В обучителния процес  ще участват служители от структурите на „Охранителна полиция“, „Пътна полиция“, „Криминална полиция“, психолози, експерти от БЧК, БТС и други партньори.

В ОДМВР-Силистра програмата се реализира от 2016 г. Детски полицейски управления функционират към трите районни управления в Силистра, Дулово и Тутракан. Обучението се провежда в продължение на две години и има няколко цели:  ранна превенция сред подрастващите, утвърждаване на ценностно отношение към законите в страната, създаване на навици за безопасно поведение, изграждане на гражданска позиция и повишаване на доверието в полицията.

dd476641-20161004_2-jpg  3dc164b5-160516_4-jpg82c83c8c-20170228_2-jpg23d9c3f1-160516t-jpg