МВР

ОД Силистра

 

Началник РС ПБЗН – Тутракан
Главен инспектор Дарин Митев

Роден на 15.06.1968 г. в гр.Силистра.
Завършил ВТУ „Ангел Кънчев”- Русе през 1993 г.

Започва работа в МВР през 1998 г.
От 1998 г. до 1999 г. – инструктор в РСПАБ-Тутракан
От 1999 г. до 2008 г. - инструктор в РСПАБ-Силистра
От 2008 г. до 2012 г. – началник на група ПГСД в РСПБЗН-Силистра
От септември 2012 г. -  внд началник на РСПБЗН-Тутракан
От януари 2015 г. - началник на РСПБЗН-Тутракан

Женен, с 3 деца.

 

Приемен ден: вторник, от 15.00 до 17.00 ч.
Телефон: (0866) 886 684