МВР

ОД Силистра

 

Час на полицая

Инициативата се осъществява в рамките на превантивната програма "Работа на полицията в училищата". Включва цикъл от беседи по теми, характерни за възрастта на подрастващите - детската агресия, употребата и разпространението на наркотични вещества, хулиганството, предпазването от престъпления и др. За целта се изготвят планове, които се утвърждават от началниците на районните управления и се съгласуват с Регионалния инспекторат на МОН.
В реализацията на програмата участват инспектори от детските педагогически стаи, полицейски инспектори, служители на пътна полиция. Темите се представят пред  учениците с мултимедия, използват се съвременни дидактични средства .
Същевременно полицейските служители провеждат срещи с учителските колективи и училищните ръководства, на които се обсъждат актуални проблеми и се планират мерки за повишаване на сигурността в и около учебните заведения.