МВР

ОД Силистра

 

Районни управления

РУ - Силистра

Районно управление Силистра обслужва четири общини – Силистра, Ситово, Алфатар и Кайнарджа. На територията им с обща площ 1350 кв.км са обособени 2 града и 51 села. В тях живеят около 84 000 души.

 

Град Силистра е естествен административен и културен център. Разположен край река Дунав, той е забележителен с богатото си историческо наследство.

Общата дължина на пътната мрежа е около 700 км. През територията, обслужвана от управлението, преминава 35-километров участък от първокласния път І-7 Силистра – Шумен, както и 35-километрови отсечки от второкласните пътища ІІ-21 Русе – Силистра и ІІ-71 Силистра – Добрич.

 

В селата Кайнарджа, Ситово и Айдемир са изградени самостоятелни участъци.

 

 

Адрес на управлението:

ул. „Васил Априлов” № 1

тел. (0868) 86 323

 

Началник

Полицейски инспектори

 

 

РУ - Тутракан

Районно управление - Тутракан обслужва населението в общините Тутракан и Главиница. На територията на двете общини с обща площ 947 126 кв.км са обособени 2 града и 36 села. В тях живеят около 34 000 души от различни етноси. Основен поминък са земеделието и животновъдството.

 

Град Тутракан е разположен на стръмния бряг на река Дунав. Отличава се с уникалната си архитектура, в която хармонично са вплетени възрожденската, следосвобожденската и съвременната епохи.

Общата дължина на пътната мрежа обхваща около 190 км с преобладаващ дял на пътища от ІІ и ІІІ клас. През територията на община Тутракан преминава път ІІ-21 Русе – Силистра. Бреговата ивица по протежението на река Дунав е с дължина 40 км.

 

В град Главиница е изграден самостоятелен участък.

 

Адрес на управлението:

ул. „Трансмариска” № 2

тел. (0868) 86 269; (0866) 60 166; (0866) 65151

 

Началник

Полицейски  инспектори

 

 

РУ - Дулово

Районно управление - Дулово обслужва територията на община Дулово с площ от 570 037 кв.км. Разположена е в североизточната част на Дунавската равнина и обхваща най-северната част на Лудогорието. Граничи с общините Исперих, Каолиново, Тервел, Главиница и Ситово.

 

Населението в Дуловската община наброява 38 761 жители, разпределени в 1 град и 26 съставни села.

Общата дължина на пътната мрежа обхваща около 200 км с преобладаващ дял на пътища от ІІІ и ІV клас. През територията на общината преминават първокласните пътища I-7 Силистра-Шумен и II-23 Дулово-Разград.

 

 

Адрес на управлението:

гр.Дулово, ул. „Васил Левски” № 6

тел.(0864) 2 2121; (0868) 86 279 

 

Началник

Полицейски инспектори