МВР

ОД Силистра

 

Приемни дни

Директор на ОДМВР-Силистра
В ОДМВР-Силистра: всяка първа сряда от месеца от 13.00 до 15.00 часа
В РУ-Тутракан: всяка втора сряда от месеца от 14.00 до 16.00 часа
В РУ-Дулово: всяка трета сряда от месеца от 14.00 до 16.00 часа

Зам.-директор и началник отдел „Криминална полиция“
В ОДМВР-Силистра: всеки четвъртък от 10.00 до 12.00 часа
В РУ-Тутракан: всяка първа сряда от месеца от 10.00 до 12.00 часа
В РУ-Дулово: всяка последна сряда от месеца от 10.00 до 12.00 часа

Началник РУ-Силистра
В РУ-Силистра: всеки четвъртък, от 10.00 до 12.00 часа
* Началник Участък Айдемир
  В Участък Айдемир: всеки вторник от 10.00 до 12.00 часа
* Началник Участък Ситово
  В Участък Ситово: всеки вторник от 10.00 до 12.00 часа
* Началник Участък Кайнарджа
  В Участък Кайнарджа: всеки вторник от 10.00 до 12.00 часа

Началник РУ-Тутракан
В РУ-Тутракан: всеки четвъртък, от 10.00 до 12.00 часа
В населените места от района: всеки петък от 08.30 до 10.00 часа и от 11.00 до 13.00 часа
* Началник Участък Главиница
  В Участък Главиница: всеки вторник от 10.00 до 12.00 часа

Началник РУ-Дулово
В РУ-Дулово: всеки четвъртък, от 10.00 до 12.00 часа