МВР

ОД Добрич

 

31 май 2018

XIX-тите областни състезания на МПО „Млад огнеборец”

ще се проведат на територията КК „Албена”

Движението Младежки противопожарни отряди (МПО) “Млад огнеборец” е с международен характер. В България движението е възстановено от началото на учебната 1999/2000 година, по разработен Примерен устав, включен в Указанията на Министерство на образованието и науката за организация  на  дейността в системата на народната просвета през учебната година. Основната цел на младежкото движение е повишаване на физическата дееспособност на младежите и развиване на трайни практически умения и готовност за правилни действия при пожари, стихийни бедствия и аварии.
Отрядите “Млад огнеборец” се обучават и подготвят от служителите на "Пожарна безопасност и спасяване”, със съдействието на съответните общини, директорите и педагозите от училищата и Регионалното управление на образованието.  Приемът в МПО е на доброволен принцип, като изискванията са децата да са физически здрави, на възраст от 12 до 16 години.  За приемане в отрядите, младежите подават до директора на съответното училище: 1) молба за участие и 2) декларация за съгласие от родителя. Изграждането на нови МПО в училищата започва в началото на всяка учебна година.
Теоретичната подготовка на младите огнеборци се ръководи от инструкторите на отрядите (пожарникари-професионалисти), под формата на лекции и семинари по тематика, предварително съгласувана с Министерство на образованието
Практическата подготовка и спортно-състезателната дейност се провеждат от инструкторите и от водачите на отборите - определени педагогически лица от учебното заведение.
Състезателната подготовка и провеждането на състезанията между отрядите е съобразена с Международния правилник за състезания на младежки пожарникарски отбори, издаден от Международната комисия за ръководство на младежите към  CTIF (Международен технически комитет по предотвратяване и гасене на пожарите). Състезанията на МПО се провеждат по дисциплини, регламентирани в Правила за провеждане на състезания на МПО "Млад огнеборец.
Привлекателна страна на младежките противопожарни отряди е богатият спортен календар, който включва провеждане на районни, областни и републикански състезания, както и есенен турнир “Юлиян Манзаров”. Есенният турнир е една от кулминациите на традиционната Седмица на пожарната безопасност и се провежда за Преходната купа “Юлиян Манзаров”, учредена от НСПБЗН - МВР през 2004 г. в памет на ученика от гр. Свищов, загинал, спасявайки свои съученици, при инцидент на 4 април 2004 г. край гр. Лим на територията на Сърбия.
Тази годинана на територията КК „Албена” ще се проведат XIX-тите областни състезания на МПО „Млад огнеборец”. 
Успоредно с областните състезания на младежките противопожарни отряди ще се проведе и заключителният етап от проекта DISBEG, финансиран със средства от програмата Еразъм+. Партньори по проекта са пожарните служби от Република Естония и Федерална Република Германия. В рамките на тази среща ще бъдат обсъдени и приложени на практика създадените по проекта образователни пособия и настолни игри. Освен това тридесет деца от Естония, Германия и Сърбия ще имат възможност да научат повече за състезанията на младите огнеборци, провеждани в нашата страна.
Програмата, по която ще се проведат състезанията, е следната:

01.06.2018г.
10:30 ч – Откриване на състезанието;
11:00 ч – Начало на спортната надпревара;
17:00ч – Закриване на състезанието и връчване на награди.

Отборите, които ще се състезават, са както следва:
Отбор от областен детски комплекс – гр.Шабла;
Отбор от ОУ „Н.Й.Вапцаров” – с.Карапелит;
Отбор от СУ „Ст.Караджа” – гр.Каварна;
Отбор от СУ „Хр.Смирненски” – с.Крушари;
Отбор от СУ „Хр.Ботев” – гр.Балчик;
Отбор от СУ „Й.Йовков” – гр.Тервел
Отбор от СУ „Н.Й.Вапцаров” – гр.Ген.Тошево

Каним всички, желаещи да присъстват на състезанията и да окуражават младите ни огнеборци в надпреварата, да заповядат в КК „Албена” на 1 юни.
 

TISPOL

За времето от 06.00 часа на 18.04.2018 г. до 06.00 часа на 19.04.2018 г. на територията на ОДМВР – Добрич ще бъдат позиционирани екипи на следните места:

Във връзка с членството на Република България в TISPOL - европейската мрежа на службите на Пътна полиция и поетите ангажименти за участие в организираните от TISPOL инициативи, за времето от 16.04.2018 г. до 22.04.2018 г. на територията на всички държави-членки ще бъде извършен засилен контрол по спазване на разрешената максимална скорост за движение. 
Нарушенията свързани с превишаване на разрешената скорост за движение са често срещано явление във всички европейски държави и са признати като най-сериозната причина за причиняването на тежки пътно-транспортни произшествия и смърт по пътищата в Европа. Имайки предвид, че голям процент от тежките пътно-транспортни произшествия в страната, с голям брой убити и пострадали са причинени поради движение с превишена или несъобразена скорост, осъществяването на засилен контрол по спазване на скоростните режими е от изключително значение за подобряване на пътната обстановка и намаляване на жертвите по пътищата. 
Статистиката сочи, че през 2017 г. в страната превишената и несъобразена скорост продължава да е с най – голям дял за пътнотранспортни инциденти по вина на водачите. По този показател данните за Р. България са над средното ниво в сравнение с държавите – членки на Европейския съюз.
В провеждането на СПО ще вземат участие служители от  РУ – Каварна, Генерал Тошево, Балчик, Албена и  сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Добрич.
Основната цел на операцията е дисциплиниране на участниците в пътното движение за намаляване на предпоставките за настъпване на тежки пътно - транспортни произшествия вследствие на управление на МПС с превишена и несъобразена скорост.

За времето от 06.00 часа на 18.04.2018 г. до 06.00 часа на 19.04.2018 г. на територията на ОДМВР – Добрич ще бъдат позиционирани екипи на следните места:

- 12.20 – 14.00 ч. – път II-29 – комплекс „5-ти км”;
- 14.20 – 16.00 ч. – път II-29 на км. 26+3;
- 16.20 – 18.00 ч. – бул. „Добруджа”, кв. Рилци-бензиностанция Пътно строителство;
- 18.20 – 20.00 ч. – бул. „25-ти Септември” – Сердика;
- 20.20 – 22.00 ч. – бул. „25-ти Септември” – РД „АА”;
- 22.20 – 24.00 ч. – бул. „Добруджа” № 8;
- 07.20 – 09.50 ч. – Път II-29- с. Стожер
- 10.10 – 12.00 ч. – бул. 25-ти Септември - РДАА
- 12.30 – 15.20 ч. – бул. 25-ти Септември - Сердика
- 15.40 – 18.30 ч. – Път II-27 в с. Приморци

- 08.30 – 10.00 ч. – Главен път I – 9   / КПП – с. Топола/ 
- 10.35 – 11.30 ч. – гр. Каварна, ул. България до бензиностанция „Петрол”
- 11.35 – 12.30 ч. – гр. Каварна, ул. България до фирма „Калацерка”
- 13.05 – 14.00 ч. – гр. Каварна, ул. „Черноморска” 
- 14.10 – 15.10 ч. – гр. Каварна, ул. България до бензиностанция „Петрол”
- 15.30 – 16.30 ч. – с. Хаджи Димитър, ул. „Първа”
- 16.45 – 17.45 ч. – гр. Каварна, ул. България до фирма „Калацерка”
- 18.00 – 19.00 ч. – Главен път I – 9   / КПП – с. Топола/
- 08.00 – 10.00 ч. – път II-29, разклона за с. Равнец
- 10.00 – 12.00 ч. – път II-29, разклона за с. Пленемир
- 14.00 – 16.00 ч. – път II-29, разклона за с. Равнец 
- 16.00 – 18.00 ч. – път II-29, разклона за фирма „Агрис”
- 18.00 – 20.00 ч. – път II-29, разклона за с. Пленемир
- 20.00 – 22.00 ч. – гр. Генерал Тошево, ул. „Димитър Благоев” до бензиностанция Петрол
- 22.00 – 24.00 ч. – гр. Генерал Тошево, ул. „Димитър Благоев” до магазин Астра
- 00.00 – 06.00 ч. – гр. Генерал Тошево, ул. „Димитър Благоев” до бензиностанция Петрол
- 08.15 – 09.30 ч. – път II-27 на км. 103+0 
- 12.00 – 13.30 ч. – гр. Балчик, ул. „Черно море” № 69
- 14.00 – 16.00 ч. – път I-9 на км. 64+8
- 16.10 – 17.45 ч. – път I-9 на км. 62+1
- 18.10 – 19.40 ч. – път I-9 на км. 58+4
- 06.30 – 08.30 ч. – с. Оброчище - стадионите
- 09.00 – 10.30 ч. – с. Оброчище, ул. Червеноармейска
- 11.00 – 12.00 ч. – път I-9, разклона за общежитията
- 14.30 – 16.30 ч. – с. Кранево, ул. България
- 17.00 – 19.00 ч. – с. Оброчище - стадионите
-   19.30 – 21.30 ч. – с. Оброчище, ул. Червеноармейска
 

17 апр 2018

Предприети мерки по време на Великденските празници

Във връзка с предстоящите Великденски празници от Областна дирекция на МВР-Добрич са предприети редица мерки, с цел гарантиране безопасността, спокойствието и сигурността на гражданите. Ще бъдат извършени проверки, съвместно със служители на РД „ПБЗН“ – Добрич на местата, където са предвидени религиозни мероприятия, ще се предприемат и необходимите мерки за опазване на обществения ред и създаване на организация за полицейско присъствие в районите около тези обекти. Засилено полицейско присъствие е предвидено преди, по време и седмица след празниците в районите на автогари и жп гари, предвид интензивното придвижване на пътници. Предвиден е завишен контрол при транспортирането, законната употреба и съхранението на взривни вещества, огнестрелно оръжие, боеприпаси и пиротехнически средства, с цел недопускане на инциденти, съобразно изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
Предвид очакваното натоварване на пътната обстановка ще има засилено полицейско присъствие по главен път I-9 Дуранкулак-Албена и в районите на участъци с концентрация на ПТП с оглед регулиране, подпомагане и контрол на движението. В периода 05 – 09.04.2018 г. ще се провеждат специализирани полицейски операции, при които ще се акцентира върху „Алкохол и неправоспособност“, като се използват пълноценно оборудваните с автоматизирани технически средства и системи служебни автомобили. В хода на специализираните полицейски операции ще се осъществява контрол на движението и по третокласни и общински пътища, както и при подходите и районите на посещавани питейни и развлекателни заведения. Пътните полицаи ще вземат отношение и към водачите и пътници без поставени обезопасителни колани, липса на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилите, управление на нерегистрирани и неизправни автомобили, мотоциклети, мотопеди, управление на МПС без заплатена винетна такса, управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта и/ или след употреба на наркотични вещества или техни аналози и др. Ще бъдат предприети и необходимите действия за улесняване пропускателната способност в подходите и районите на масово посещавани църковни храмове на 07.04. и 08.04.2018 г.
Предвидени са специализирани полицейски операции, с цел недопускане на кражби на домашни животни, разпространение и продажба на акцизни стоки без бандерол. 
 

04 апр 2018

ЗА ОД НА МВР ДОБРИЧ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО