МВР

ОД Добрич

 

08 май 2019

МВР открива денонощна линия за сигнали за нарушения, свързани с изборния процес

Подаваната информация трябва да е относима към дейността на МВР по време на изборния процес

От 7 май  до 27 май 2019 г. в Министерството на вътрешните работи ще функционира денонощно открита линия на МВР(телефон 02/982 22 32 и e-mail [email protected] ) за приемане на сигнали, свързани с нарушения на изборния процес при подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.

От днес /8 май/  до 27 май 2019 г. в ОДМВР-Добрич ще функционира денонощно открита линия в областната дирекция (телефон 058/658-088  и e-mail dobrich@mvr.bg ) за приемане на сигнали, свързани с нарушения на изборния процес при подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.

Подаваните на откритата линия сигнали трябва  да са относими към дейността на МВР по време на изборния процес.

Звената „Български документи за самоличност“ ще работят и в деня на изборите за членове на Европейския парламент

Служителите ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас

Служителите на звената „Български документи за самоличност“  в ОДМВР Добрич ще работят на 26 май 2019 г. от 08.30 до 19.30 часа. В седмицата преди датата, когато ще се проведат изборите за членове на Европейския парламент от Република България Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 23 май 2019 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

   1.  Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР и РУ при ОДМВР Добрич за дните от 21 май 2019 г. до 25 май 2019 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 26 май 2019 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.;
    2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта;

     3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ и СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЕДИНСТВЕНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 26 МАЙ 2019 Г.

16 май 2019

Отчет анализ за 1-во тримесечие на 2019 г.

През периода 1.1-31.3.2019 г. на територията на ОД МВР Добрич са регистрирани 508 криминални престъпления, от които са разкрити 240, с 47.24% разкриваемост, разкрити са и 45 престъпления от минал период. Намалението спрямо същия период на предходната година е с 15.33%, а разкриваемостта е увеличена с 7.74 пункта.
През отчетния период не са регистрирани убийства. 
Регистрирани са 6 грабежа, от тях разкрити 4 и 2 грабежа са разкрити от минал период.
Намаление се отчита и при кражбите 173 срещу 207 за същия период на 2018 г. Разкрити са 43 кражби срещу 41 за 2018 г.
Телефонните измами са 10, от коти са разкрити 9. Потърпевшите са ощетени с 56 000 лева и златни накити. Въстановени са парите от 4 измами, възлизащи на 36 810 лева.
Установените престъпления свързани с наркотични вещества през периода 64 спрямо 70 за 2018 г. Установени разпространения на наркотични вещества са 6.
През отчетния период са установени 76 случая на управление на МПС след употреба на алкохол или наркотични вещества срещу 77 за 2018 г.

24 апр 2019

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО