МВР

ОД Добрич

 

ОБЩА СТРУКТУРА

ОД на МВР Добрич

9300 гр.Добрич ул. "Максим Горки" № 12
Централа 058 / 658 058 
факс 600897 - 24 часа 
Дежурен ОД на МВР  (058) 658 058/311; 
                                (058) 601 350 - 24 часа

     Областна дирекция на МВР гр.Добрич се явява териториална служба на МВР и включва:     

          Отдел " Криминална полиция"

  • Сектор "Противодействие на криминалната престъпност"
  • Сектор "Противодействие на икономическата престъпност" 
  • Сектор "Научно-техническа лаборатория"
  • Група "Оперативен анализ и полицейска статистика" 

         Отдел " Охранителна полиция"

  • Сектор "Охрана на обществения ред и териториална полиция"
  • Сектор "Пътна полиция"

           Отдел "Разследване" при ОД на МВР Добрич извършва разследване по реда на Наказателно - процесуалния кодекс на цялата Област - Добрич. Разследващите полицаи са пряко подчинени на Директора на ОД на МВР Добрич с началник Главен разследващ полицай.

           Група "Български документи за самоличност"
           Група "Миграция"
           Областна администрация

         Към ОД на МВР гр. Добрич са изградени 8 Районни управления в градовете - Добрич, Генерал Тошево, Тервел, Балчик,

 

Първо РУ Добрич
адрес: 9300 гр.Добрич бул. "Трети Март" № 8
тел. 058 600-895
работно време от 08,30 ч. до 17,30 ч. 
Началник Добромир Пеев
Приемен ден : петък от 13:30 до 15:00 часа

Второ РУ Добрич
адрес: 9300 гр. Добрич бул. "Добруджа" № 8
тел. (058) 600-873
работно време от 08,30 ч. до 17,30 ч. 
Началник Тихомир Тодоров
Приемен ден : петък от 13:30 до 15:00 часа

РУ Албена
КК "Албена"                                     
тел.  0579 62002; 0579 62003
работно време от 08,30 ч. до 17,30 ч. 
ВПД Началник Даниел Красимиров
Приемен ден : петък от 13:30 до 15:00 часа

РУ Балчик
адрес: гр.Балчик бул. "Иван Вазов" № 5             
тел. 0579 72431;  0579 72432 - 24 часа
Началник
Приемен ден : петък от 13:30 до 15:00 часа

РУ Генерал Тошево
адрес: гр.Генерал Тошево бул. "Димитър Благоев" № 6 
тел. 05731 3980; 057312332
работно време от 08,30 ч. до 17,30 ч.
Началник  
Приемен ден : вторник от 14:00 до 16:00 часа

РУ Каварна
адрес: гр. Каварна ул. "Добротица" № 38
тел.  0570 82112; 0570 84212  - 24 часа
Началник Васил Ялнъзов
Приемен ден : петък от 13:30 до 15:00 часа

РУ Тервел
гр.Тервел бул. "Цар Иван Асен ІІ" № 2
тел. 05751 2022;  05751 2023
работно време от 08:30 ч. до 17,30 ч.
Началник  Красимир Керанов
Приемен ден : петък от 10:00 до 11:00 часа

РУ Шабла
адрес: гр.Шабла бул. "Добруджа" № 1
тел. 05743 4353
работно време от 08:30 ч. до 17,30 ч.
Началник
Приемен ден : петък  от 13:30 до 15:00 часа