МВР

ОД Добрич

 

Обществени поръчки, възлагани по чл20 ал 1 т4 от ЗОП и чл 20 ал6 от ЗОП