МВР

ОД Добрич

 

Новини

ОТКРИТА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ В ОДМВР ДОБРИЧ

ЗА ПРИЕМАНЕ НА СИГНАЛИ, СВЪРЗАНИ С НАРУШЕНИЯ НА ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС

     От днес 04 октомври до 04  ноември 2019 г. в ОДМВР-Добрич ще функционира денонощно открита линия в областната дирекция (телефон 058/658-088  и e-mail dobrich@mvr.bg ) за приемане на сигнали, свързани с нарушения на изборния процес при подготовката и произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 год. и на втори тур на 03.11.2019 год.

     Подаваните на откритата линия сигнали трябва  да са относими към дейността на МВР по време на изборния процес.

04 окт 2019

ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН! ЖЪТВА! МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ!

Общи правила за недопускане на пожари в житните масиви:

Във връзка с осигуряване на пожарната безопасност по времена жътвената кампания през 2019г, РДПБЗН Добрич уведомява всички физически и юридически лица, осъществяващи дейности в земеделските земи на територията на Област Добрич,  за задълженията им по спазване изискванията на Наредба № 8121з-968 за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
Административното задължение е предоставянето в РСПБЗН на схеми с разположението на засетите площи с житни култури, пожарозащитните ивици, пътищата за придвижване на пожарната техника и действащите водоизточници.
Други по-съществени изисквания са:
• Парцелиране и осигуряване на пожарозащитни ивици /не по-малки от 6м/  в земеделските земи, засети с житни култури
• Осигуряване земеделската техника и площадки за зареждане с леснозапалими течности (ЛЗТ) и горими течности (ГТ) с пожаротехнически средства
• При складиране и/или съхраняване на открито в земеделските земи грубите фуражи (слама, сено и др.) се обособяват на фигури
• При жътва в площ над 100 дка се осигурява дежурство на трактор с водач с прикачен плуг, а при жътва в участъци с обща площ над 2000 дка се осигурява допълнително и техника за пожарогасене
 
Общи правила за недопускане на пожари в житните масиви:
Да не се допуска палене на открит огън, тютюнопушене и паркиране на моторни превозни средства в площите с житни посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на фаза “восъчна зрялост” до окончателното прибиране на реколтата.
Абсолютно е ЗАБРАНЕНО паленето на стърнища след прибиране на реколтата
Да се спазват поставените предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата.
Сигнализирайте съответните държавни органи при нарушение на правлата за пожарна безопасност от граждани и лица от ведомства и организации, работещи в близост до посеви, площадки за съхранение на зърно и складове за фураж.
При пожар веднага съобщете на телефон 112, след това незабавно започнете гасене с подръчни противопожарни уреди, съоръжения и организирайте евакуацията на застрашените от пожара хора, имущество, животни и техника.
 
Мерки за безопасност и спасяване от волтови дъги по време на жътва
В последните години в нашата страна зачестиха случаите, при които по време на жътва, сеитба, пръскане или почвообработка нови трактори и комбайни биват удряни от високоволтова дъга при контакт на антените за GPS навигация с далекопреносната електрическа мрежа.
Освен опасността, която крие волтовата дъга, друг проблем, който възниква при подобен инцидент е, че скъпата техника няма да бъде компенсирана от застрахователните компании, които не покриват този риск, тъй като се води по вина на тракториста или комбайнера. Затова:
 
Внимавай, погледни нагоре! Преди да започнеш да работиш в области, където има електрически преносни мрежи

Бъдете винаги на ясно с височината на вашите трактори и комбайни, като имайте предвид, че волтова дъга може да се образува при 3-5 метра въздушна дистанция.
Ако влезете в контакт с въздушна ел.линия или кабел, останете в кабината на трактора или комбайна и се опитайте да не докосвате нищо от метал в него.
Обадете се на 112 веднага. Ако ситуацията е твърде опасна за оставане - например, ако машината е засегната от пожар - препоръчва се да изскочите от превозното средство  от толкова високо доколкото можете, за да избегнете докосване на която и да е част от машината отвън.
Ако трябва да слезете, тогава трябва да скочите ясно, като направите скачащи крачки, така че единият крак да е на земята през цялото време, докато сте на поне 5 метра.
Не се връщайте в трактора или комбайна.
Дръжте другите далеч от превозното средство. Докосването или дори прекаленото приближаване може да ги убие, чрез нова волтова дъга.
Никога не докосвайте електропроводни линии, винаги приемайте, че по тях тече ток, освен ако електрическата компания не ви е казала, че са спрени.

 

01 юли 2019

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОЛИЦЕЙСКА ОПЕРАЦИЯ

За осигуряване и подобряване на безопасността на движението по пътищата

    Във връзка с увеличения брой тежки ПТП със загинали и ранени в последните дни – 14 – 17.06.2019 г. за периода от 18 до 22.06.2019 г. се провежда специализирана полицейска операция за осигуряване и подобряване на безопасността на движението по пътищата, нормални пътни условия и пропускателна способност, както и осъществяване на активен контрол по основните направления на републиканските пътища.

Специализирана операция на пътна полиция започва от днес, както в област Добрич, така и в цялата страна. Ще бъде засилен контролът върху скоростта, неправоспособността на шофьорите, ползването на обезопасителните колани и детските обезопасителни системи, отнемането на предимство на пешеходци на пешеходни пътеки. Особено внимание ще се обръща на водачите на двуколесни превозни средства - на тяхната правоспособност, видимостта и състоянието на регистрационните табели на моторните превозни средства, използването на защитните каски.
Полицейските екипи ще бъдат локализирани по участъци с въведена временна организация на пътя, както и по местата със засилен трафик.
Същевременно продължава и предприетата за летния сезон операция на пътна полиция. В рамките й ще се осъществява и засилен контрол на транзитно преминаващите през страната моторни превозни средства.

18 юни 2019

Заключително мероприятие "Ваканция, Здравей! Да играем безопасно!"

Националната програма „Работа на полицията в училищата“

На 7 юни 2019 г. от 14:00 часа, в залата на Общински младежки център  „Захари Стоянов“ – град Добрич се проведе състезание – викторина „Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“, организирано от Областна дирекция на МВР – Добрич. Лого на мероприятието беше един от символите на Добруджа – бялата лястовица. Залата беше украсена с 40 бели лястовици – толкова, колкото са участниците в състезанието. Украсата от 100 цветни балона създаде празнично настроение у децата. Участниците от десетте отбора бяха облечени в разноцветни тениски с лого „Бяла лястовица“ и надпис „Ваканция здравей! Да играем безопасно!“. Състезанието отбеляза началото на лятната ваканция на децата и е заключителен етап на Националната програма „Работа на полицията в училищата“, по която ИДПС в областта работят от 2001 година. Мероприятието популяризира превантивната работа на полицейските служители в училищата.
             Участие в състезанието взеха 40 деца от четвърти, пети и шести клас от седем  училища в областта: СУ „Йордан Йовков“ - гр. Тервел  -  два отбора 5 и 6  клас, СУ „Стефан Караджа“ - гр. Каварна -  два отбора 5 и 6 клас, ОУ „Антим I“ гр. Балчик - един отбор 5 клас, ОУ  „Стефан Караджа“ - с. Житница, общ. Добричка – един отбор 6 клас, СУ „Св. Климент Охридски“ - гр. Добрич – един отбор 4 клас,  ОУ „Стефан Караджа“ - гр. Добрич – два отбора 5 и 6 клас, и СУ „Димитър Талев“ - гр. Добрич - един отбор 5 клас.

В продължение на два часа участниците демонстрираха своите умения и знания в 7  състезателни игри – „Тематична кръстословица“, „Подреждане на пъзели“ (пътни знаци), „Игрословица – Непознат“, „Безопасните места“, „Полицаят – моят приятел“, „Открий думите в текста!“, „Дай определение на думата!“.

За децата от публиката бяха подготвени въпроси, а за правилно отговорилите имаше награди.

В игрите помощници на участниците бяха полицейски инспектори и инспектори ДПС.

ГДНП осигури награди за първите три места, грамоти за всяко училище,  награди за децата от публиката.

Със съдействието на МКБППМН при община гр. Добрич, община Добричка, община Балчик, община Каварна и община Тервел бяха осигурени индивидуални награди за всяко дете – образователни игри, както и тениски с логото на мероприятието. Бяха осигурени и грамоти за всеки участник и за отборите спечелили първо, второ и трето място.

Подобни превантивни мероприятия способстват за изграждане у децата на модели за гражданско поведение, а получените знания децата ще предадат на своите приятели и съученици.

Гости на мероприятието бяха: областен управител на област Добрич - Кр. Кирилов, зам. областен управител на област Добрич -  Кр. Николов,  директор  ОД МВР – Добрич – старши комисар Н. Панчев, началник отдел „Охранителна полиция“ -  комисар Ив. Иванов, зам. кмет „Хуманитарни дейности“ при Община гр. Добрич - Д-р Ем. Баева, началник РУО -  Ж. Тошков; Секретари на МКБППМН.

 

13 юни 2019

Звената „Български документи за самоличност“ ще работят и в деня на изборите за членове на Европейския парламент

Служителите ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас

Служителите на звената „Български документи за самоличност“  в ОДМВР Добрич ще работят на 26 май 2019 г. от 08.30 до 19.30 часа. В седмицата преди датата, когато ще се проведат изборите за членове на Европейския парламент от Република България Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 23 май 2019 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

   1.  Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР и РУ при ОДМВР Добрич за дните от 21 май 2019 г. до 25 май 2019 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 26 май 2019 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.;
    2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта;

     3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ и СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЕДИНСТВЕНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 26 МАЙ 2019 Г.

16 май 2019