МВР

ОД Добрич

 

История

      ОДМВР-Добрич обслужва територията на област Добрич с площ от 4730 кв.км, от която 3 471 кв. км обработваема земя и 454 кв. км горски масиви. На изток областта граничи с Черно море, с дължина на крайморската ивица 90 км, която на юг достига с. Кранево, а на север - с. Дуранкулак. На север областта граничи по суша с Румъния, като дължината на граничния участък е 95 км.
      Общият брой на населението е 189 677 жители. Разпределено е в осем общини (Добрич, Добрич - селска, Балчик, Каварна, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Тервел) с 215 населени места, от които 6 града и 209 села.
       Към ОДМВР-Добрич са изградени 8 РУ МВР в градовете - Добрич, Генерал Тошево, Тервел, Балчик,  Каварна, Шабла  и  КК"Албена" и 3 полицейски участъка - в кв. Балик, Крушари и Карапелит .

Основни задачи на  ОДМВР-Добрич са:

  • Защита на националната сигурност и обществения ред;
  • Противодействие на престъпността;
  • Защита на правата и свободите на гражданите и опазване на техния живот, здраве и имущество;
  • Осигуряване на пожарна и аварийна безопасност;
  • Охрана и контрол на държавната граница;
  • Защита на икономическата и финансово-кредитната система на държавата; и нейните културно-исторически ценности;
  • Оказване съдействие на други държавни органи;