МВР

ОД Добрич

 

Банкови сметки на ОДМВР Добрич

 

 

Банков код: BUINBGSF

ТБ „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД - Добрич

BG04BUIN70823360000633

  • гаранции, депозити
  • такси за документи за самоличност до 29.04.2015 г.

включително

 

BG14BUIN70823160000615

  • наказателни постановления по ЗБЛД, ЗМВР
  • такси СОТ
  • такси по Тарифа № 4, в т.ч. такси за документи за самоличност, считано от 30.04.2015 г.

    Осигурена е възможност за плащане чрез ПОС

    устройства:

- в офисите на обслужващата банка в сградата на ОДМВР –Добрич и Второ РУ – Добрич;

- в РУ в Балчик, Албена, Каварна, Шабла, Ген. Тошево и Тервел

  • охрана на спортни и други мероприятия