МВР

ОД Добрич

 

Банкови сметки на ОДМВР Добрич

 

Банкови сметки на ОДМВР- Добрич
Банка: ТБ „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ" АД - Добрич
Банков код: BUINBGSF 
Банкови сметки:
1. IBAN: BG14BUIN70823160000615 – за плащане на:
• такси по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси, в т.ч. такси по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, по Закона за чужденците в Република България, по Закона за движението по пътищата,  по Закона за Министерството на вътрешните работи ( ЗМВР), по Закона за българските лични документи,  такси за граждани на Европейския съюз (ЕС) и членове на техните семейства по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства и по Закона за българските лични документи(ЗБЛД), такси за чужденци по Закона за българските лични документи и др.
• наказателни постановления по ЗБЛД, ЗМВР и др.
• охрана на спортни и други мероприятия
• охранително обследване и др.
     Осигурена е възможност за плащане чрез ПОС устройства в офисите на обслужващата банка в сградите на ОДМВР - Добрич и на сектор „Пътна полиция“ – Добрич, както и в районните управления в Балчик, Албена, Каварна, Шабла, Ген. Тошево и Тервел.

2. IBAN: ВG04BUIN70823360000633 -  за плащане на гаранции,  депозити.