МВР

ОД Добрич

 

Български граждани

СПИСЪК НА ЛИЦА
към 21.03.2018г.

- с окрита процедура за налагане на административни мерки (ПАМ) по чл.76, т.1 от ЗБЛД

- с наложени принудителни административни мерки (ПАМ) по чл.75 и чл.76 от ЗБЛД със заповед на Директора на ОДМВР – ДОБРИЧ по години:

 

СЪОБЩЕНИЕ за отменени ПАМ