МВР

ОД Добрич

 

Български граждани

СПИСЪК НА ЛИЦА
към 27.09.2017г.

- с окрита процедура за налагане на административни мерки (ПАМ) по чл.76, т.1 от ЗБЛД

- с наложени принудителни административни мерки (ПАМ) по чл.75 и чл.76 от ЗБЛД със заповед на Директора на ОДМВР – ДОБРИЧ по години:

СЪОБЩЕНИЕ за отменени ПАМ