МВР

ОД Добрич

 

Административно обслужване на РД ПБЗН-Добрич

 

RSPBZN

GORI

административен-адрес РДПБЗН

2997_искане-станов-норм-акт-рдпбзн-и-рспбзн

1305 Искане за издаване на становище за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност

987 Искане за издаване на становище за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност

449 Искане за издаване на сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност

HARTA RDPBZN DOBRICH

Доклад ПБЗН

Jytva1

Administrative Services - RDFSCP Dobrich for site EN

БАНКОВА СМЕТКА НА РДПБЗН-ДОБРИЧ

вътрешни-правила-за-административно-обслужване-2021

ДОИ

пр. 3 Списък административни услуги РДПБЗН

РСПБЗН

протокол-за-устно-заявена-услуга

Ръководство

Структурна схема на РДПБЗН Добрич

АнкетнаКарта РДПБЗН 2020

Звена за приемане на заявления за достъп до обществена информация

 

ОБРАЗЦИ:

 

988 Заявление за издаване на разрешение на търговци

1528 Искане за издаване на удостоверителни документи

1773 Искане за издаване на дубликат на издадени документи

3000 Промяна на разрешение на търговци