МВР

ОД Добрич

 

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Сектор “Пътна полиция” при Областна Дирекция на МВР – Добрич


Адрес: 9300 гр. Добрич, бул. „Добруджа” № 8

E- mail: [email protected]

 

Работно време :

от понеделник до петък: 08.30 ч. – 17:30  ч.;

 

Началник Сектор „Пътна полиция“: тел.: 058/658360

Приемен ден : Петък, от 10.00 ч. до 12.00 ч.

Записване - в деловодството на Сектор „Пътна полиция“

 

Телефони за информация:

- издаване и връчване на СУМПС058/658375 
-  регистрация на МПС
058/658373
-  деловодство
058/658370

- административно- наказателна дейност058/658347

видеоконтрол:  058/658335

- пътен контрол058/658371

                            058/658366

 

Заповед ТАБЕЛИ ИЗБОР 2020

Харта на клиента

Вътрешни правила

Често задавани въпроси

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД МВР -ДОБРИЧ

АНД - Административно наказателна дейност

Ел. фиш

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

УСЛУГИ ЗА ВОДАЧИ

ЦЕНИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И РЕГИСТРАЦИОННИ ТАБЕЛИ

Administrative service

Харта - приложение

адреси и телефони

 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ към собствениците на МПС, получили електронен фиш за налагане на глоба, относно реда за упражняване на техните права, залегнали в ЗДвП и вътрешните разпоредби на МВР

Ред и начин на плащане на глоби по Закона за движението по пътищата

Банкови сметки за плащане на глоби за извършени нарушения

 

Примерни образци на документи:

     
  1. Искане за случай на надвнесена сума по сметки:

  2. Искане за случай на надвнесена сума по сметка BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01 на името на Фанд безопасност на движението