МВР

ОД Добрич

 

Пътна полиция

Харта на клиента

Вътрешни правила

Административни услуги

АНД - Административно наказателна дейност

Ел. фиш

Регистрация на МПС и ремаркета теглени от тях

СУМПС 1 - Свидетелство за управление на МПС

Цени на услуги

Administrative service

 

Сектор “Пътна полиция” при Областна Дирекция на МВР – Добрич


Адрес: 9300 гр. Добрич, бул. „Добруджа” № 8

E- mail: [email protected]

 

Работно време :

от понеделник до петък: 08.30 ч. – 16:30  ч.;

 

Началник Сектор „Пътна полиция“: тел.: 058/658360

Приемен ден : Петък, от 10.00 ч. до 12.00 ч.

Записване - в деловодството на Сектор „Пътна полиция“

 

Телефони за информация:

- издаване и връчване на СУМПС: 058/658375 
-  регистрация на МПС
: 058/658373
-  деловодство
: 058/658370

- административно- наказателна дейност: 058/658347

- видеоконтрол:  058/658335

- пътен контрол: 058/658371

                            058/658366

 

УВЕДОМЛЕНИЕ към собствениците на МПС, получили електронен фиш за налагане на глоба, относно реда за упражняване на техните права, залегнали в ЗДвП и вътрешните разпоредби на МВР

Ред и начин на плащане на глоби по Закона за движението по пътищата

Банкови сметки за плащане на глоби за извършени нарушения

 

Примерни образци на документи:

     
  1. Искане за случай на надвнесена сума по сметки:

  2. Искане за случай на надвнесена сума по сметка BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01 на името на Фанд безопасност на движението