МВР

ОД Добрич

 

Ръководство

Директор на Областна дирекция на МВР гр. Добрич

Старши комисар  Николай Викторов Спасов

Към настоящия момент е ВПД Директор на Областна дирекция на МВР – Добрич.


Заместник - директор на Областна дирекция на МВР гр. Добрич

Комисар Явор Колев

Към настоящия момент е ВПД Зам. Директор на Областна дирекция на МВР – Добрич.