МВР

ОД Добрич

 

Миграция

Основни дейности на група Миграция

Адрес:      гр. Добрич, ул. “Максим Горки” № 12 (в сградата на ОДМВР-Добрич)
Телефони: 058/ 658 492

Работно време на гишетата за административно обслужване:
                 08:30 – 12:00 часа
                 13:00 – 17:30 часа

 Приема и разглежда заявления за:

  • Продължително пребиваване

  • Продължително и постоянно пребиваване на граждани на Европейския съюз  и  членове на техните семейства

  • Постоянно пребиваване

  • Дългосрочно пребиваване

Образци на:

 

 Заверка на покана – декларация

ВАЖНО: Преди попълване на покана-декларация се запознайте с ИНСТРУКЦИЯТА! (pdf)

Образци на: 

 

 Издаване на български лични документи на чужденци и граждани на ЕС съгласно Закона за българските лични документи;

 Издава удостоверения, относно обявен адрес, разрешен срок за пребиваване, наличието на чуждо гражданство, пътувания през границите на Република България, документи за пребиваване и български лични документи.

 Адресна регистрация на чужденци, на които е предоставен подслон от физически и юридически лица;


 Контролира регистрацията на чужденците в хотелите и обществените места за подслон;


  Обявява национални документи за пътуване и български лични документи чужденци и граждани на ЕС за невалидни при изгубване, кражба или унищожаване


 Такси

(pdf)