МВР

ОД Добрич

 

Конкурс

ОД НА МВР ДОБРИЧ, обявява конкурс за назначаване на държавна служба в МВР

ОД НА МВР ДОБРИЧ, обявява конкурс за назначаване на държавна служба в МВР за 3 /три/ вакантни изпълнителски длъжности – младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в Районно управление.
Документи и информация за участие в конкурса се получават вторник и четвъртък от 09:00 часа до 11:00 часа и от 13:00 часа до 15:00 часа в сградата на ОД НА МВР Добрич.


Срок за кандидатстване 03.11.2014 г.