МВР

ОД Силистра

 

Достъп до обществена информация


Вътрешни правила за организацията на работа в Министерството на вътрешните работи по Закона за достъп до обществена информация

Финансови нормативи за разходи при предоставяне на обществена информация

Приемане на заявления

Образец на заявление

Заповед относно утвърждаване на списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет, за сферата на дейност на ОДМВР-Силистра, както и форматите, в които е достъпна, през 2021 г.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет, за сферата на дейност на ОДМВР-Силистра, през 2021 г.

Заповед относно утвърждаване на списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет, за сферата на дейност на ОДМВР-Силистра, както и форматите, в които е достъпна, през 2017 г.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет, за сферата на дейност на ОДМВР-Силистра, през 2017 г.

Годишни отчети

Годишен отчет 2020 г.

Годишен отчет 2019 г.

Годишен отчет 2018 г.

Годишен отчет 2017 г.

Годишен отчет 2016 г.

Годишен отчет 2015 г.

Годишен отчет 2014 г.

Годишен отчет 2013 г.

Годишен отчет 2012 г.