МВР

ОД Силистра

 

Полицейски инспектори - Тутракан

ПЪРВИ РАЙОН
Обхваща територията на гр. Тутракан с граници: на изток – гр. Тутракан ул.”Александър Стамболийски”, ул.”Христо Ботев”, ул.”Ана Вентура”, на запад – община Сливо поле, на север – брегова ивица на р. Дунав, на юг – община Кубрат. Районът включва селата Старо село, Нова Черна, Сяново, Цар Самуил.

Районът се обслужва от:


Полицейски инспектор Деян Ангелов Арабаджиев - гр. Тутракан  с граници на изток - ул. "Александър Стамболийски", ул. "Христо Ботев", ул. "Ана Вентура", на север - брегова ивица на р.Дунав
За контакт: чрез дежурен на РУ -Тутракан тел. 0866/ 65151

 
Младши полицейски инспектор Коста Минев Костадинов - с. Нова Черна, с. Сяново
За контакт: чрез дежурен на РУ -Тутракан тел. 0866/ 65151Младши полицейски инспектор Божидар Веселинов Дичев  - с. Старо село
За контакт: чрез дежурен на РУ -Тутракан тел. 0866/ 65151


mehmed_s

Младши полицейски инспектор Сурай Мехмед Мехмед - с.Цар Самуил
За контакт: чрез дежурен на РУ -Тутракан тел. 0866/ 65151


ВТОРИ РАЙОН

Обхваща територията на гр. Тутракан с граници: на изток – община Главиница, на запад – гр. Тутракан ул.”Александър Стамболийски”, ул.”Христо Ботев”, ул.”Ана Вентура”, на север – брегова ивица на р. Дунав, на юг – с. Тертер общ. Кубрат. Района включва селата Търновци, Антимово, Царев дол, Пожарево, Дунавец, Шуменци, Варненци, Белица, Бреница, Преславци.

Районът се обслужва от:

slobodanov_p
Полицейски инспектор Павлин Михайлов Слободанов - гр. Тутракан с граници на запад - ул. "Александър Стамболийски", ул. "Христо Ботев", ул. "Ана Вентура", на север - брегова ивица на р.Дунав
За контакт: чрез дежурен на РУ -Тутракан тел. 0866/ 65151Младши полицейски инспектор Тодор Георгиев Тодоров - с. Пожарево, с. Дунавец, с. Търновци, с. Антимово, с. Царев дол
За контакт: чрез дежурен на РУ -Тутракан тел. 0866/ 65151Младши полицейски инспектор Стефан Кирилов Димитров - с. Шуменци, с. Варненци
За контакт: чрез дежурен на РУ -Тутракан тел. 0866/ 65151


Младши полицейски инспектор Валентин Николов Милчев -  с. Белица, с. Бреница, с. Преславци.
За контакт: чрез дежурен на РУ -Тутракан тел. 0866/ 65151

 

ТРЕТИ РАЙОН
Обхваща територията на гр. Главиница с граници: на изток – община Дулово, на запад – община Тутракан, на север – с. Сокол, с. Бащино, с. Косара, на юг – с. Паисиево, общ. Дулово, с. Веселец, обл. Разград. Района включва селата Осен, Стефан Караджа, Черногор, Калугерене, Ножарево, Падина, Подлес, Листец, Вълкан, Зебил, Звенимир, Зарица.
За контакт: чрез дежурен на РУ -Тутракан тел. 0866/ 65151;  и на тел. 08636 /21-71 в приемната на Участък - Главиница в сградата на Общинска администрация Главиница

Районът се обслужва от:Полицейски инспектор Георги Стоянов Николов - гр. Главиница с граници на запад и север - имоти с нечетни номера на ул. "Оборище", на изток и юг - границите на населеното мястоМладши полицейски инспектор Николай Славов Петров -  гр. Главиница с граници на изток и юг -  имоти с четни номера на ул. "Оборище", на запад и север - границите на населеното място 


 
Младши полицейски инспектор Бюлент Хаккъ Хасан - с.Зебил, с.Звенимир, с.ЗарицаМладши полицейски инспектор Андрей Петров Петров - с.Подлес, с.Листец, с.ВълканМладши полицейски инспектор Милен Йорданов Костадинов - с. Стефан Караджа, с. Осен, с. Черногор


Младши полицейски инспектор Илия Валентинов Кирчев - с. Калугерене, с. Ножарево, с. Падина

 

ЧЕТВЪРТИ РАЙОН
Обхваща територията на с. Зафирово с граници: на изток – община Ситово, на запад-  община Тутракан, на север – брегова ивица на р. Дунав, на юг – гр. Главиница, с. Ножарево, с. Черногор. Района включва селата Малък Преславец, Долно Ряхово, Богданци, Косара, Коларово, Дичево, Суходол, Бащино, Сокол.
За контакт: чрез дежурен на РУ -Тутракан тел. 0866/ 65151;  и на тел. 08636 /21-71 в приемната на Участък - Главиница в сградата на Общинска администрация Главиница

Районът се обслужва от:


Полицейски инспектор Румен Бойков Гаджев - с. ЗафировоМладши полицейски инспектор Красимир Йорданов Симеонов -  с.Малък Преславец, с.Долно Ряхово

 


Младши полицейски инспектор Ергин Хайредин Амди -  с. Коларово, с. Богданци, с.КосараМладши полицейски инспектор Владислав Живков Георгиев - с. Сокол, с. Суходол, с. Бащино, с. Дичево