МВР

ОД Силистра

 

Пътен контрол

График и местоположение на точките за контрол на скоростта

График за месец юни - работни дни, за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за периода 26.05-16.06.2017 г. за РУ-Тутракан

График за периода 09-14.05.2017 г. за РУ-Дулово

График за периода 09-11.05.2017 г. за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за месец май 2017 г. - работни дни, за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за периода 01-19.05.2017 г. за РУ-Тутракан

График за периода 24-26.04.2017 г. за РУ-Тутракан

График за 19.04.2017 г. за РУ-Дулово

График за 19.04.2017 г. за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за периода 17-23.04.2017 г. за РУ-Дулово

График за периода 17-23.04.2017 г. за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за периода 12-21 април 2017 г. за РУ-Тутракан

График за месец април 2017 г. - работни дни, за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за 23.03.2017 г. и за 24.03.2017 г. за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за периода 20-31.03.2017 г. за РУ-Тутракан

График за месец март 2017 г. - почивни дни, за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за месец март 2017 г. - работни дни, за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за периода 28.02-17.03.2017 г. за РУ-Тутракан

График за периода 02-24.02.2017 г. за РУ-Тутракан

График за месец февруари 2017 г. - почивни дни, за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за месец февруари 2017 г. - работни дни, за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за периода 12-30.12.2016 г. за РУ-Тутракан

График за периода 06-30.12.2016 г. за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за периода 01-31.12.2016 г. за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за периода 26-30.11.2016 г. за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за периода 21.11-08.12.2016 г. за РУ-Тутракан

График за периода 14-20.11.2016 г. за РУ-Тутракан

График за периода 01-30.11.2016 г. за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за 25, 30 и 31.10.2016 г. за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за 23.10.2016 г. за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за периода 19.10-04.11.2016 г. за РУ-Тутракан

График за 14.10.2016 г. за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за 13.10.2016 г. за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за периода 10-11.10.2016 г. за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за периода 02-18.10.2016 г. за РУ-Тутракан

График за 3, 5 и 6.10.2016 г. за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за 3-7, 10-14, 17-21, 25-28 и 31.10.2016 г. за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за 1,2,8,9,15,16,22,23,29 и 30.10.2016 за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за 21.09.2016 г. за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за 18.09.2016 г. и за периода 22-25.09.2016 г. за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за периода 12-17, 19-21, 26-30.09.2016 г. за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за периода 01-30.09.2016 г. за РУ-Тутракан

График за периода 22-28.08.2016 г. за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за периода 17-31.08.2016 г. за РУ-Тутракан

График за периода 13-14.08.2016 г. за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за периода 08-12.08.2016 г. за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за периода 06-07.08.2016 г. за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за периода 01-05.08.2016 г. за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за периода 01-15.08.2016 г. за РУ-Тутракан

График за периода 18-30.07.2016 г. за РУ-Тутракан

График за периода 04-31.07.2016 г. за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за пеиода 01-15.07.2016 г. за РУ-Тутракан

График за периода 22-30.06.2016 г. за РУ-Тутракан

График за 25.06.2016 г. за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за 16.06.2016 г. за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за периода 06-12.06.2016 г. за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за периода 01-17.06.2016 г. за РУ-Тутракан

График за периода 01-03.06.2016 г. за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за периода 27.05-30.06.2016 г. за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за периода 25-31.05.2016 г. за РУ-Тутракан

График за периода 05-20.05.2016 г. за РУ-Тутракан

График за периода 28.04-08.05.2016 г. за сектор "Пътна полиция"-Силистра

График за периода 21-29.04.2016 г. за РУ-Тутракан

График за периода 18-24.04.2016 г. за сектор "Пътна полиция"-Силистра