МВР

ОД Силистра

 

Отчети

Отчет за дейността на ОДМВР-Силистра през 2020 г.

Отчет за дейността на РДПБЗН-Силистра през 2020 г.

Отчет за дейността на ОДМВР-Силистра през 2019 г.

Отчет за дейността на ОДМВР-Силистра през 2018 г.

Отчет за дейността на РДПБЗН-Силистра през 2018 г.

Отчет за дейността на ОДМВР-Силистра през 2017 г.

Отчет за дейността на РДПБЗН-Силистра през 2017 г.

Отчет за дейността на ОДМВР-Силистра през 2016 г.

Отчет за дейността на РДПБЗН-Силистра през 2016 г.

Отчет за дейността на ОДМВР-Силистра през 2015 г.

Отчет за дейността на РДПБЗН-Силистра през 2015 г.

Отчет за дейността на ОДМВР-Силистра през 2014 г.

Отчет за дейността на РДПБЗН-Силистра през 2014 г.

Отчет за дейността на ОДМВР-Силистра през първото полугодие на 2014 г.

Отчет за дейността на РДПБЗН-Силистра през периода 01.01.2014 г. до 31.07.2014 г.

Отчет за дейността на ОУПБЗН-Силистра през 2013 г.

Отчет за дейността на ОДМВР-Силистра през 2013 г.

Отчет за дейността на ОУПБЗН-Силистра през 2012 г.

Отчет за дейността на ОДМВР-Силистра през 2012 г.